7856 0

Implemented Projects

During its first phase (2011-2014) the Energy and Biomass Project installed biomass-fired heating systems in 144 public entities across the country, the capacity of which together with that of households amounted to about 49 MW and the impact was about 1% of the country’s total final consumption of energy or 9% of the final annual consumption of heating energy. 

The list of beneficiaries of the first phase of the Energy and Biomass Project is available here.

 

Cifre şi fapte despre şcolile, grădiniţele, centrele comunitare beneficiare

  • 144 de şcoli, grădiniţe, centre comunitare au sisteme moderne de încălzire pe biomasă
  • Peste 90 de mii de persoane beneficiază de confort termic sporit și ecologic
  • Peste 350 de noi locuri de muncă au fost create în comunitățile rurale țintă
  • 182 milioane lei investiți în sisteme de încălzire pe combustibil din biomasă solidă
  • 28 milioane lei a constituit contribuția comunităților locale pentru trecerea la încălzire pe biomasă
  • Capacitatea totală instalată a sistemelor de încălzire a atins nivelul de aproximativ 30 MW
  • Cca 300 de TJ de energie termică pot fi produse de cele 144 de sisteme de încălzire pe bază de biomasă în localitățile rurale
  • 100 mln. lei sunt plătiți anual producătorilor locali de biomasă și nu sunt transferați peste hotare pentru importul de resurse energetice
  • 45 mii tone de emisii de bioxid de carbon s-au redus anual