9868 0

Biomasa în instituții publice

Instituțiile publice sunt printre principalii beneficiari ai Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova din mai multe motive. În primul rând, școlile, grădinițele de copii, punctele medicale sau centrele comunitare găzduiesc zilnic mii de persoane care, astfel, au un confort termic sporit și condiții mai bune de activitate. În același timp, prin utilizarea biomasei solide sunt susținuți producătorii locali de combustibil și se contribuie la independența energetică a țării. Nu în ultimul rând, statul are un important rol de exemplu în promovarea celor mai bune practici internaționale în domeniul surselor regenerabile de energie și a eficienței energetice.

Cu sprijinul financiar al Proiectului Energie şi Biomasă, în perioada 2011-2014, în 144 de școli, grădinițe și centre comunitare rurale din toate raioane Republicii Moldova au fost instalate sisteme moderne de încălzire pe bază de biomasă.

În faza a doua, în perioada 2015-2017, una din prioritățile Proiectului va fi instalarea centralelor termice pe biomasă în instituțiile publice din oraşele mici şi sate, precum şi îmbinarea tehnologiilor de bioenergie cu cele de energie solară, prioritar, în grădiniţe şi centre de sănătate.

Informaţia totalizată despre sistemele de încălzire pe biomasă instalate în instituţiile publice în perioada 2011-2014 (etapa I a Proiectului Energie şi Biomasă)

Informaţia totalizată despre sistemele de încălzire pe biomasă şi colectoarele solare instalate în instituţiile publice în perioada 2015-2017 (etapa II a Proiectului Energie şi Biomasă)

 

Ce regiuni vor fi acoperite de Proiectul Energie şi Biomasă 2?

Proiectul Energie și Biomasă 2 va instala din fonduri europene, în perioada 2015-2017, centrale termice pe biomasă în instituţiile publice din:

  • oraşele mici din regiunile de dezvoltare Nord, Centru şi Sud
  • oraşele mici şi satele din stânga Nistrului, UTA Gagauz-Yeri şi raionul Taraclia

În total, urmează a fi instalate din fonduri europene  80 de centrale termice pe bioenergie. 

În paralel cu racordarea la bioenergie, în 21 de instituţii publice beneficiare vor fi instalate şi colectoare solare de producere a apei calde. Tehnologiile pe bază de energie solară vor fi instalate prioritar în grădiniţe şi centre medicale.

Cine va acoperi cheltuielile de instalare a centralelor termice pe biomasă şi a colectoarelor solare?

  • Cea mai mare parte a cheltuielilor instalării sistemelor termice va fi acoperită din fondurile europene ale Proiectului Energie şi Biomasă
  • Comunitățile rurale vor contribui cu minim 15% din bugetul total al investiţiei
  • Orașele mici vor contribui cu minim  20% din bugetul total al investiţiei

Cum să beneficiezi de fondurile Proiectului Energie şi Biomasă în sectorul public?

Echipa de experţi ai Proiectului Energie şi Biomasă vor organiza sesiuni de prezentare a proiectului în fiecare  regiune, centru raional şi orașe mici la care vor fi invitate să participe autorităţile publice locale şi managerii de instituţii publice interesaţi să utilizeze tehnologii pe bază de bioenergie şi energie solară în comunitatea/instituţia lor.
La şedinţele publice  vor fi prezentate în detaliu condiţiile ce urmează a fi întrunite pentru a racorda şcolile, grădiniţele, centrele comunitare şi alte instituţii publice la sisteme termice pe bază de biomasă şi energie solară din fondurile europene ale Proiectului Energie şi Biomasă.

   

 

 

Pentru informaţii suplimentare contactaţi:

Tatiana Crăciun, specialistă în mobilizare comunitară

Tel: 022839987

Mail: tatiana.craciun@undp.org