8285 0

Proiecte implementate

На первом этапе проекта «Энергия и биомасса» (2011-2014) отопительные системы на биомассе были установлены в 144 публичных учреждениях страны. Мощность этих отопительных систем в совокупности с установленными в частных хозяйствах составила около 49 МВт. В общем потреблении энергии в стране их доля была равна 1%, что означает 9% в годовом конечном потреблении тепловой энергии.

Здесь доступен список публичных учреждений-бенефициаров первого этапа проекта «Энергия и биомасса». .

Cifre şi fapte despre şcolile, grădiniţele, centrele comunitare beneficiare

  • 144 de şcoli, grădiniţe, centre comunitare au sisteme moderne de încălzire pe biomasă
  • Peste 90 de mii de persoane beneficiază de confort termic sporit și ecologic
  • Peste 350 de noi locuri de muncă au fost create în comunitățile rurale țintă
  • 182 milioane lei investiți în sisteme de încălzire pe combustibil din biomasă solidă
  • 28 milioane lei a constituit contribuția comunităților locale pentru trecerea la încălzire pe biomasă
  • Capacitatea totală instalată a sistemelor de încălzire a atins nivelul de aproximativ 30 MW
  • Cca 300 de TJ de energie termică pot fi produse de cele 144 de sisteme de încălzire pe bază de biomasă în localitățile rurale
  • 100 mln. lei sunt plătiți anual producătorilor locali de biomasă și nu sunt transferați peste hotare pentru importul de resurse energetice
  • 45 mii tone de emisii de bioxid de carbon s-au redus anual