2466 0

Bioenergia în procesul de producere

Din fondurile europene gestionate de Proiectul Energie și Biomasă, instituțiile de învățământ profesional din or. Orhei, s. Cuhureștii de Sus (Florești) și Colegiul agricol din s. Țaul (Donduşeni) vor procura centrale termice pe bază de biomasă și linii de producere a ciclu_inchisbiocombustibilului din materia primă proprie, astfel fiind create cicluri închise producere a biocombustibilului şi a energiei termice din surse proprii.

La Școala profesională din Orhei va fi instalată o linie de brichetare cu capacitatea 250 kg/h, situată lângă terenurile agricole proprii din apropierea localității Cucuruzeni. Aceasta va transforma în biocombustibil biomasa obţinută de la plantele energetice şi deşeurile de la pomii fructiferi aflaţi în gestiunea şcolii profesionale. Biocombustibilul produs va încălzi cantina școlii cu o suprafață de 745 de metri pătrați. Aici va fi instalată o centrală termică cu capacitatea de 80 kW pe bază de biomasă, investiţiile totale depăşind 100.000 Euro acordaţi de Uniunea Europeană în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă. Menţionăm că elevii școlii profesionale au plantat, în primăvara anului 2016, două hectare de salcie şi salcâm energetic ce vor servi, din al treilea an de creștere, drept materie primă pentru combustibilul ecologic utilizat.

Şcoala profesională din Cuhureştii de Sus a plantat, în 2016, pe o suprafaţă de 2 ha salcâm şi salcie energetică ce vor servi drept sursă de încălzire pentru sala de sport a şcolii ce va fi racordată la încălzirea pe biomasă din fondurile europene ale Proiectului Energie şi Biomasă.

Pe lângă valoarea economică, aceste utilaje vor avea și una practică pentru elevii ambilor școli profesionale care, începând cu 2016, studiază modulul nou de instruire „Plante energetice, sursă de energie regenerabilă” în cadrul meseriei de Silvicultor.

Colegiul agricol din Țaul, care are  în gestiune peste 400 de hectare de teren agricol, va procura, cu sprijinul financiar al Proiectului Energie și Biomasă, echipament de balotare și un cazan pe biomasă cu capacitate de 75 de kW pentru serele din dotare. Astfel, studenții de la specialitățile „Agronomie”, „Horticultură și viticultură”, „Silvicultura și grădini publice” vor putea extinde cunoștințele practice și la încălzirea pe biomasă.

Totodată, încă în anul 2012, instituția a instalat o centrală termică combinată, care poate funcționa atât pe bază de gaze naturale, cât și pe biomasă, existența sistemului aducând instituției economiei semnificative la cheltuielile de întreținere, dar și practica necesară elevilor săi.