423 0

Etapele şi criteriile de selectare a comunităţilor şi instituţiilor beneficiare:

 

Etapa 1: Scrisorile de intenţie

Ca prim pas pentru înscriere în competiţie, comunităţile interesate urmează să expedieze o scrisoare de intenţie (modelul explicativ al scrisorii  îl găsiţi în pagina 6).  Scrisorile de intenţie sunt examinate de către Comitetul de selectare al Proiectului Energie si Biomasa în baza următoarelor criterii:

 • Motivarea și capacitatea instituțională a comunității de a implementa un proiect de încălzire a instituțiilor publice cu biomasă
 • Existența beneficiarilor în corespundere cu capacitatea clădirii instituției
 • Capacitatea de a mobiliza comunitatea și resursele locale pentru a cofinanța din costul total al proiectului cu cel puțin 15 % în cadrul satelor și 20 % – orașelor mici
 • Fezabilitatea tehnică a clădirii propuse pentru încălzire
 • Instituția propusă pentru încălzirea cu biomasă nu este conectată la sistem municipal de termoficare
 • Sistemul interior de încălzire existent eficient și funcțional
 • Capacitatea comunității de a asigura instituția beneficiară cu combustibil din biomasă calitativ în cantități necesare
 • Posibilitatea de a stoca brichetele şi peletele conform cerințelor de păstrare, accesul la depozite
 • Implicarea comunității în procesul de elaborare a Cererii de Proiect și estimarea costurilor
 • Prezentarea Propunerii finale de proiect pentru aprobare în termeni stabiliți
 • Asigurarea centralei termice pe biomasă cu personal motivat pentru operarea durabilă a sistemului de încălzire

Comunităţile ce răspund tuturor criteriilor enumerate sunt acceptate pentru următoarea etapă de concurs.

Etapa 2: Cererile de proiect

Fiecare comunitate creează Comitete locale ale proiectului formate din reprezentanţi ai APL, instituţiei publice care va trece la sursa energetică pe bază de biomasă, ONG-urilor locale, antreprenori şi lideri locali.  Comitetele locale elaborează propunerea de proiect de conectare a instituţiei publice la sisteme de încălzire pe bază de biomasă  (după caz, şi de instalare a colectoarelor solare). La această etapă, comunitatea beneficiază de asistenţa inginerilor şi a specialiştilor în mobilizare comunitară din cadrul Proiectului Energie şi Biomasă.  La propunerea de proiect urmează să fie anexate un set de documente  lista cărora poate fi accesată pe www.biomasa.md (rubrica: Sector public).

Comitetul de selectare al Proiectului Energie şi Biomasă analizează toate documentele prezentate şi aprobă comunităţile ce trec în etapa finală de evaluare.

Etapa 3: Performanţa energetică a clădirii

Experţii  Proiectului Energie şi Biomasă evaluează performanţa energetică a clădirilor selectate, recomandă parametrii tehnici ai tehnologiilor pe bază de energie regenerabilă, dar  şi  acţiunile de îmbunătăţire a eficienţei energetice a clădirii.

Etapa 4: Aprobarea proiectelor pentru investiţii

Evaluarea finală a proiectelor după următoarele  aspecte: mobilizarea resurselor financiare locale, asigurarea volumului necesar de biocombustibil, asigurarea fezabilităţii tehnice şi energetice a clădirilor propuse a fi racordate la sisteme termice pe bază de bioenergie şi energie solară, elaborarea bugetului estimativ al proiectului.

În prima etapă a Proiectului Energie și Biomasă au fost instalate centralele termice pe bază de biomasă la 144 de instituții publice din țară, care împreună cu gospodăriile individuale, aveau o capacitate totală de circa 49 MW și un impact fiind de cca 1 % din consumul final total de energie pe țară sau 9 % din consumul final anual de energie termică.