Profesorii din Moldova participă la un curs de formare în domeniul energiei regenerabile şi eficienţei energetice

UEPNUD 925 0

Chişinău, 27 ianuarie 2012: Peste 70 de profesori şi directori de şcoli din 8 raioane ale Republicii Moldova au venit la Chişinău pentru a afla mai multă informaţie despre energia regenerabilă şi eficienţa energetică.  Ei  vor fi promotorii Iniţiativei educaţionale de promovare a energiei regenerabile şi eficienţei energetice, ce va fi lansată în primăvara acestui an, în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova.

Iniţiativa educaţională va cuprinde, pentru început, 38 de şcoli din satele ce îşi vor conecta pe parcursul anului 2012 instituţiile publice la sisteme termice pe bază de biomasă, cu sprijinul Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat, implementat de PNUD Moldova.  Este vorba despre localităţile din raioanele Ştefan Vodă, Leova, Făleşti, UTA Gagauz Yeri, Cantemir, Sângerei,  Hânceşti şi Teleneşti.

Timp de două zile, profesorii vor urma un curs de instruire organizat de Institutul de Formare Continuă şi Centrul Republican pentru Copii şi Tineret GUTTA CLUB. Experţi în energia regenerabilă şi  în ştiinţe ale educaţiei vor prezenta pedagogilor informaţie relevantă despre sursele alternative de energie, eficienţa energetică, precum şi tehnici educaţionale moderne de transmitere în mod interactiv şi participativ a cunoştinţelor despre energia regenerabilă şi potenţialul utilizării acesteia în comunitate, instituţie şi familie.

Este necesar ca şcoala prin intermediul cadrelor didactice, familiei şi societăţii să dezvolte la tânăra generaţie acţiuni constructive faţă de utilizarea raţională a resurselor naturale şi de valorificare a surselor energetice regenerabile ”, a afirmat Mariana Goraş, şef adjunct al Direcţiei învăţământ preşcolar, primar şi secundar, Ministerul Educaţiei.

În lunile martie-mai, peste 2.600 de elevi ai claselor a VII-ea şi a VIII-a vor fi antrenaţi în diverse activităţi educaţionale dedicate energiei regenerabile şi eficienţei energetice: dezbateri, cluburi de discuţii, excursii, lecţii în format on-line, vizionarea şi discutarea filmelor la tema energiei alternative, expoziţii, concursuri de proiecte la temă ş.a..

Nu e vorba doar de cunoştinţe noi la un subiect actual. Copiii vor avea şansa să vadă pe viu ce este energia regenerabilă, în special biomasă, cum funcţionează un sistem termic pe bază de deşeuri agricole în şcoala, grădiniţa sau centrul comunitar din satul lor. Ei vor cunoaşte beneficiile reale ale accesării surselor alternative de energie şi vor fi promotorii noii energii în comunitatea lor, familia, cercul de prieteni şi apropiaţi. Ei vor deveni avocaţii energiei alternative în Moldova”, a spus Natalia Halaim, profesor de biologie şi coordonator al Programului de promovare a energiei regenerabile SPARE în Moldova.

Iniţiativa educaţională privind energia regenerabilă şi eficienţa energetică este o parte distinctă a Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova care îşi propune crearea unei atitudini pozitive în rândul societăţii faţă de sursele alternative de energie, în special din biomasă.

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova este un proiect de 4 ani, implementat în 2011-2014. Bugetul total al proiectului este de 14.56 milioane Euro, acordaţi de Uniunea Europeană (14 mln  Euro) şi PNUD Moldova (560,000 Euro).

Pentru mai multe informaţii:

Ina Prisăcaru-Zglavuţă, specialist în comunicare şi mass media, Proiectul Energie si Biomasă, Tel: (+373 69)141006, ina.zglavuta@undp.org