Experți și producători de brichete și pelete au participat la cel de-al doilea atelier național dedicat calității biocombustibililor solizi

UEPNUD 1032 0

Producători de biocombustibili solizi și cazane pe biomasa, experţi de la ministere, instituţii de stat, manageri energetici raionali au participat la cel de-al doilea atelier naţional dedicat calităţii biocombustibililor solizi din Republica Moldova.

Scopul principal al celui de-al doilea Atelier s-a axat pe asigurarea durabilă a calității biocombustibililor solizi produși în Republica Moldova. Evenimentul este organizat de Agenţia pentru Eficienţă Energetică, în parteneriat cu Proiectul UE-PNUD „Energie şi Biomasă în Moldova”.

“Asigurarea calității biocombustibilului produs în urma prelucrării biomasei este extreme de importantă prin prisma potențialului sporit de valorificare a biomasei ca principala resursă de energie alternativă exploatată în Republica Moldova. Drept urmare, sunt necesare metode și instrumente pentru asigurarea calității biocombustibilului prin crearea unui laborator de testare și certificare”, a declarat Mihail Stratan, directorul Agenției pentru Eficiență Energetică.

Producători de biocombustibili solizi și cazane pe biomasă salută inițiativa privind inițierea reglementării acestui domeniu ce ține de etichetarea calității biocombustibililui şi utilitatea încercărilor biocombustibililor solizi. Astfel, consumatorii vor avea acces la combustibil bio de calitate, la fel precum şi preţurile de piaţă vor fi în corespundere cu calitatea biocombustibililor. „Centralele termice moderne pe bază de biomasă instalate în şcoli, grădiniţe în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă pot avea randament maxim doar dacă utilizează biocombustibili de calitate. Iată de ce aprobarea reglementărilor tehnice obligatorii pentru biocombustibilii solizi produşi în Republica Moldova, precum şi crearea Laboratorului de testare a calităţii brichetelor şi peletelor reprezintă o prioritate stringentă”, a declarat Alexandru Ursul, managerul Proiectului UE-PNUD „Energie şi Biomasă”.

În acest context, menționăm faptul că, atelierul de lucru organizat cu participarea tuturor managerilor energetici raionali, Producători de biocombustibili solizi și cazane pe biomasa, face parte dintr-un şir de activităţi desfăşurate de către Agenția pentru Eficiență Energetică, în parteneriat cu Proiectul UE-PNUD „Energie şi Biomasă în Moldova” în vederea consolidării capacităţilor de utilizare si valorificare a biomasei in Republica Moldova .