Calitatea biocombustibilului reglementată la standarde UE

UEPNUD 1168 0

Octombrie 2013 — Ministerul Economiei a înaintat spre avizare instituțiilor guvernamentale Regulamentul „Biocombustibilului solid”. Acest document stabilește clasele biocombustibilului solid, cerințe minime de calitate,cerințe privind etichetarea, condiții de plasare pe piață a biocombustibilului solid, precum şi cerințele privind supravegherea pieței.

Valorificarea surselor de energie regenerabile, în special biomasă, reprezintă esența politicii energetice a statului ce reiese din prevederile documentelor strategice naționale în domeniu, ce au obiectivul ca 20 % de energie produsă să fie obținută din surse de energie regenerabile, până la 2020.

Astfel, utilizarea şi valorificarea potenţialului energetic al biomasei constă în substituirea parțială a consumului de combustibil fosil, prin procesarea biomasei vegetale și utilizarea ca materie primă pentru producerea biocombustibilului solid, cum ar fi brichete și peleți.

Pentru a avea efecte pozitive asupra mediului, implicit asupra sănătății populației este absolut necesară respectarea unor norme tehnice privind producerea și utilizarea biocombustibilului solid. Iar acest regulament a fost elaborat tocmai pentru a suplini lipsa unui act normativ specific privind cerinţele tehnice obligatorii pentru biocombustibili, contribuind la asigurarea sănătăţii publice, securităţii energetice, precum şi protecţiei mediului înconjurător, protecţiei intereselor consumatorilor.

Articol preluat din Buletin Informativ (nr. 2, Octombrie 2013) al Ministerului Economiei al Republicii Moldova.