Au fost selectate primele sate ce îşi vor conecta instituţiile publice la sisteme termice pe bază de biomasă

UEPNUD 1129 0

22 Septembrie 2011, Chişinău — Primele 17 comunităţi rurale din Republica Moldova ce îşi vor conecta instituţiile publice la sisteme termice pe bază de biomasă au fost selectate. În total, 11 şcoli, 10 grădiniţe şi un centru comunitar vor fi încălzite pe timp de iarnă cu energie produsă local. Instituţiile publice rurale vor fi conectate la sisteme termice de utilizare a biomasei cu sprijinul financiar al Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat, implementat de PNUD Moldova.

Astfel, mai mult de 13.400 de persoane, dintre care aproape 5.000 copii, îşi vor spori confortul termic datorită unor noi echipamente termice de producere a energiei din biomasă. Comunităţile rurale selectate1 sunt din raioanele Ştefan Vodă, Leova, Cantemir şi din UTA Gagauz Yeri, acestea fiind primele regiuni în care Proiectul Energie şi Biomasă şi-a început activitatea. Pe durata de implementare, anii 2011-2014, Proiectul Energie şi Biomasă va acoperi toate raioanele Republicii Moldova,  în total cel puţin 130 de instituţii publice rurale fiind conectate la sisteme de încălzire pe bază de deşeuri agricole, în special, paie. Cea mai mare parte a cheltuielilor instalării sistemelor termice va fi acoperită de proiect, comunitatea contribuind cu minim 15% din costul total.

Satul Ţiganca din raionul Cantemir este una din comunităţile beneficiare ale Proiectului Energie şi Biomasă. Datorită proiectului, şcoala şi grădiniţa din sat, încălzite până acum cu cărbune, vor fi conectate la sisteme termice pe bază de biomasă. „Un sezon de încălzire pentru şcoală şi grădiniţă ne costa în medie 200.000 lei. Trecând la sisteme termice pe bază de biomasă vom economisi circa 40%,  bani ce vor fi reinvestiţi în dezvoltarea aceloraşi instituţii. Pe lângă economiile făcute, vom proteja şi mediul ambiant. Paiele nu vor fi mai arse în câmp, ci transformate în combustibil ecologic”, a declarat Petru Gandrabur, primarul satului Ţiganca, raionul Cantemir.

Comunităţile rurale au fost selectate în baza unor criterii prestabilite şi în cadrul unui proces etapizat, competitiv şi transparent. În fiecare raion vor fi organizate întrevederi publice de prezentare a proiectului, comunităţile rurale fiind încurajate să valorifice şansa de a instala în instituţiile publice sisteme eficiente de încălzire pe bază de paie. „Satele participante la competiţie vor trece câteva etape de selecţie, unde vor trebui să probeze următoarele: (1) dovada sursei sigure de aprovizionare cu baloturi de paie şi a resurselor financiare pentru achiziţia combustibilului, (2) existenţa clădirilor publice adecvate pentru a fi racordate la sisteme de încălzire pe bază de paie, (3) existenţa depozitelor pentru stocarea baloturilor de paie, (4) angajamentul şi motivarea comunităţii de a accesa surse alternative de energie termică”, susţine Alexandru Ursul, managerul Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova.

Republica Moldova este dependentă de importurile de energie, peste 95% din necesarul energetic al ţării, în mare combustibili fosili, fiind asigurat din importuri. Totodată, Republica Moldova are un potenţial mare de producere a energiei din surse regenerabile, care este, deocamdată, neexploatat. Recentele studii au arătat că una din cele mai sigure şi uşor accesibile surse alternative de energie sunt paiele şi alte deşeuri cerealiere. Anual, Republica Moldova produce, în medie, 700 mii tone de paie care sunt echivalente, sub aspect energetic, cu cca 250 milioane m3 gaze naturale sau cu cca 25% din consumul anual al ţării.

Energia produsă din biomasă are mai multe beneficii la nivel local. Ea sporeşte securitatea energetică a comunităţii, are costuri mai mici, permite dezvoltarea de noi afaceri şi crearea de noi locuri de muncă. În plus, energia din surse regenerabile reduce poluarea mediului ambiant şi permite obţinerea de îngrăşăminte organice în urma arderii biomasei.

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova este un proiect de 4 ani, implementat în 2011-2014. Bugetul total al proiectului este de 14.56 milioane Euro, acordaţi de Uniunea Europeană (14 mln Euro) şi PNUD Moldova (560,000 Euro).

Pentru mai multe informaţii:
Alexandru Ursul, manager, Proiectul Energie si Biomasă, Tel: (+373 69)226595, alexandru.ursul@undp.org
Ina Prisăcaru-Zglavuţă, specialist în comunicare şi mass media, Proiectul Energie si Biomasă, Tel: (+373 69)141006, ina.zglavuta@undp.org

1 Cele 17 comunităţi rurale ce îşi vor conecta instituţiile publice la sisteme de energie pe bază de biomasă în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă: Ermoclia, Olăneşti, Palanca, Viişoara, Talmaz, Copceac, popeasca, Crocmaz, Răscăieţi (raionul Ştefan Vodă), Cazangic, Selişte, Sărata Nouă (rl Leova), Antoneşti, Ţiganca, Lărguţa (rl Cantemir), Copceac, Carbalia (UTA Gagauz Yeri)