90 de copii vor merge la Tabăra de Vară ENERGEL organizată de Proiectul UE-PNUD „Energie şi Biomasă” şi partenerii săi

UEPNUD 1109 0

16 mai 2014 — 90 copii din 21 şcoli vor participa la Tabăra de Vară Eco ENERGEL, ediţia a III-a, care va fi organizată în prima jumătate a lunii iulie în satul Răculeşti, r-l Criuleni. Numele copiilor a fost anunțat astăzi la reuniunea profesorilor şi a directorilor de şcoli ce au predat în 2013-2014 cursul de regenerabile şi eficienţă energetică, eveniment organizat în Chişinău de Institutul de Formare Continuă şi Gutta Club, partenerii Proiectului UE-PNUD „Energie şi Biomasă” în realizarea iniţiativei educaţionale.

Copiii întrunesc şcolile din comunităţile rurale şi raioanele în care Proiectul Energie şi Biomasă a instalat, în perioada 2013 — 2014, din fonduri europene centrale termice pe biomasă. «Patru elevi din clasele a VII şi a IIX –a vor pleca la tabăra de vara Energel. Ei au ieșit învingători datorită originalităţii şi interesului sporit faţă de curs: au construit o mini-turbină eoliană din cutii din metal care generează energie electrică suficientă pentru a alimenta un bec electric, au demonstrat beneficiile economice şi ecologice de la instalarea colectoarelor solare ce produc apă caldă şi au prezentat pași concreţi pentru un consum eficient şi inteligent de energie», spune Vadim Beschieru, profesor de biologie şi chimie la școala din s. Soltăneşti, rl Nisporeni, care a predat cursul de regenerabile şi eficienţă energetică.

În aceeaşi zi, 40 profesori şi directori de şcoli parte a Iniţiativei Educaţionale în acest an de învăţământ au primit diplome de merit semnate de Ministerul Educaţiei, echivalente a 3 credite profesionale. „De asemenea, în semn de recunoştinţă a implicării lor în promovarea metodelor inovaţionale de predare a cursului de regenerabile şi eficienţă energetică, toţi profesorii au primit şi certificate de formare profesională echivalente a 20 ore de formare profesională, acreditate de Ministerul Educaţiei”, informează Victoria Ignat, specialist în instruiri şi dezvoltarea capacităţilor în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă.

„Ne bucurăm să vedem rezultatele acestui curs realizat într-o manieră inovativă. În perioada septembrie 2013 – mai 2014, elevii şcolilor parte a iniţiativei educaţionale eco au participat la 8 webinare (conferinţe video online) la care au dezbătut subiecte de energie eco, consum eficient de energie, protecţia mediului ambiant. Copiii ghidaţi de profesori au construit mini-instalaţii de producere a energiei de la soare, vânt, apă, biomasă, au văzut cu ochii lor cum funcţionează acestea în comunitatea şi ţara lor şi au promovat sursele energetice ecologice în familiile lor”, a declarat Simion Caisîn, directorul Institutului de Formare Continuă.

În anul de învăţământ 2013-2014, circa 1,500 elevi din 21 de şcoli au studiat cursul de regenerabile şi eficienţă energetică. De la lansarea Proiectului Energie şi Biomasă (2011) şi până în 2014, acest curs a fost predat în 352 şcoli din toate raioanele republicii, cuprinzând în total cca 19, 000 de copii.

Inițiativa educațională pe regenerabile și eficiența energetică este desfășurată în parteneriat cu Institutul de Formare Continuă și Centrul Republican pentru Copii și Tineret ”Gutta-Club” şi a cuprins la început doar comunitățile ce îşi conectau şcolile, grădiniţele la sisteme de încălzire pe biomasă în cadrul Proiectului UE-PNUD „Energie şi Biomasă”. Începând cu 2013, cursul de regenerabile şi eficienţă energetică a fost inclus în lista disciplinelor opționale printr-o decizie a Ministerului Educaţiei şi este accesibil pentru toate şcolile din Republica Moldova.