1128 0

Proiectul Energie şi Biomasă a pornit comunicarea de la zero. El s-a lansat într-o perioadă în care oamenii nu ştiau ce este energia din biomasă, în care nu existau exemple de utilizare a tehnologiilor moderne pe bază de biomasă în sectorul public şi privat, iar piaţa de producere a biocombustibilului era la etapa incipientă de dezvoltare.

Mandatul proiectului a fost nu doar de a informa opinia publică despre energia din biomasă şi activităţile proiectului, dar şi de:

  • a crea o atitudine pozitivă față de energia din biomasă
  • a spori numărul de utilizatori ai energiei din biomasă în sectorul public, privat, rezidenţial
  • a spori numărul promotorilor energiei din biomasă

Datorită comunicării integrate – care, pe lângă acţiunile de comunicare de la distanţă, presupune şi comunicarea interpersonală, contactul direct cu grupul ţintă, mobilizarea comunităţilor, parteneriatul şi sprijinul factorilor de decizie – Proiectul reușeşte să demonstreze că deșeurile agricole constituie o sursă de venit pentru agricultori, că prelucrarea biomasei solide este o oportunitate de afaceri, iar încălzirea cu biomasă – o sursă de confort și de economii pentru populaţie şi o sursă de sporire a independenţei energetice pentru ţară.