8031 0

Criterii de selectare

Comitetul de selectare a proiectelor investiționale în cadrul Proiectului Energie și Biomasă va accepta proiectele în baza următoarelor criterii:

 • Motivarea și capacitatea instituțională a comunității de a implementa un proiect de încălzire a instituțiilor publice cu biomasă
 • Existența unui număr suficient de beneficiari în corespundere cu capacitatea clădirii instituției
 • Capacitatea de a mobiliza comunitatea și resursele locale pentru a cofinanța cel puțin 15 % în cazul satelor (20 % – al orașelor mici) din costul total al proiectului
 • Fezabilitatea tehnică a clădirii propuse pentru încălzire
 • Instituția propusă pentru încălzirea cu biomasă nu este conectată la sistem municipal de termoficare
 • Sistemul interior de încălzire existent este eficient și funcțional
 • Capacitatea comunității de a asigura instituția beneficiară cu combustibil din biomasă calitativ în cantități necesare
 • Posibilitatea de a stoca brichetele și peletele conform cerințelor de păstrare, existența depozitelor potrivite
 • Implicarea comunității în procesul de elaborare a Cererii de Proiect și estimarea costurilor
 • Prezentarea Propunerii finale de proiect pentru aprobare în termeni stabiliți
 • Asigurarea centralei termice pe biomasă cu personal motivat pentru operarea durabilă a sistemului de încălzire

Despre Comitetul de Selectare

Comitetul de Selectare al Proiectului Energie şi Biomasă este autoritatea ce examinează şi aprobă propunerile de proiecte de instalare a sistemelor termice pe bază de biomasă în comunităţile rurale. Comitetul este format din reprezentanţi ai următoarelor instituţii:

 • Ministerul Economiei
 • Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
 • Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
 • Ministerul Educației
 • Agenţia pentru Eficienţă Energetică
 • Fondul pentru Eficiență Energetică
 • Delegaţia UE în Moldova
 • PNUD Moldova
 • Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova

Responsabilităţile cheie ale Comitetului de selectare sunt următoarele:

 • Evaluarea, clasificarea şi pre-selectarea scrisorilor de intenţie a comunităţilor interesate să îşi instaleze sisteme moderne de încălzire pe bază de biomasă
 • Evaluarea cererilor de proiect selectate pentru etapa de evaluare finală
 • Evaluarea finală şi aprobarea proiectelor pentru investiţii
 • Asigurarea transparenţei în procesul de selectare şi aprobare a proiectelor pentru investiţii
 • • Asigurarea sinergiei şi complementarităţii cu activităţile actorilor cheie în sector (ministerele de ramură, Agenţia pentru Eficienţă Energetică, Agenţiile de dezvoltare regională, FISM ş.a.)

Etapele de selectare a comunităţilor şi instituţiilor beneficiare:

Etapa 1: Scrisorile de intenție

Un prim pas pentru obținerea fondurilor europene, este expedierea unei scrisori de intenție din partea comunităţii interesate.

Сompletați Scrisoarea de intenţie Modelul explicativ al scrisorii îl găsiţi aici

Etapa 2: Cererile de proiect

La această etapă, fiecare comunitate va crea Comitete locale ale proiectului formate din reprezentanţi ai autorităților publice locale, a instituţiei publice care va trece la încălzire pe bază de biomasă, ONG-urilor locale, antreprenori și lideri locali. Comitetele locale elaborează propunerea de proiect de conectare a instituţiei publice la sisteme de încălzire pe bază de biomasă (și, după caz, de instalare a colectoarelor solare). La această etapă, comunitatea va beneficia de asistenţa inginerilor și a specialiștilor în mobilizare comunitară din cadrul Proiectului Energie și Biomasă. La propunerea de proiect urmează să fie anexate un set de documente, lista cărora poate fi accesată aici. Comitetul de selectare al Proiectului Energie și Biomasă va analiza documentele prezentate și aproba comunităţile ce trec în etapa finală de evaluare. Comitetul de selectare al Proiectului Energie şi Biomasă analizează toate documentele prezentate şi aprobă comunităţile ce trec în etapa finală de evaluare.

Etapa 3: Performanţa energetică a clădirii

Experţii Proiectului Energie şi Biomasă evaluează performanţa energetică a clădirilor selectate, recomandă parametrii tehnici ai tehnologiilor pe bază de energie regenerabilă, dar şi acţiunile de îmbunătăţire a eficienţei energetice a clădirii.

Etapa 4: Aprobarea proiectelor pentru efectuarea investițiilor

Evaluarea finală a proiectelor depuse pentru finanțare va ține cont de următoarele aspecte:

 • mobilizarea resurselor financiare locale,
 • asigurarea volumului necesar de biocombustibil,
 • asigurarea fezabilităţii tehnice și energetice a clădirilor propuse a fi racordate la sisteme termice pe bază de bioenergie și energie solară
 • elaborarea calitativă a bugetului estimativ al proiectului.