• primarul localităţii
  • reprezentantul instituţiei publice propuse pentru implementarea iniţiativei