332 0

În prezent, ponderea energiei consumate de sectorul rezidenţial în Republica Moldova este de 38% din consumul total pe ţară. Există un potenţial mare pentru eficientizarea consumului de energie şi economisirea de bani la încălzirea caselor particulare.

Proiectul Energie şi Biomasă încurajează lansarea pe piaţă a tehnologiilor eficient energetice pe bază de biomasă, precum şi utilizarea acestora de către gospodăriile casnice. Una din acţiuni va fi subsidierea producerii şi/sau instalării a circa 500 de cazane de ardere a brichetelor şi peletelor pentru sectorul rezidenţial. Datorită acesteia, echipamentul termic pe bază de biomasă va deveni accesibil consumatorilor casnici şi va fi comercializat la preţuri avantajoase, fiind, totodată, stimulată dezvoltarea pieţei din domeniu.

Proiectul va susţine, de asemenea, crearea întreprinderilor de brichetare ce va conduce la diversificarea pieţei locale de combustibil din biomasă.

Materia primă şi regiunile pentru lansarea afacerilor de brichetare vor fi stabilite în urma unei analize complexe a potenţialului de producere şi a preferinţelor consumatorilor. Productivitatea scontată a acestor întreprinderi va fi de aproximativ 1000 tone de brichete anual. Activitatea dată îşi propune şi stimularea colaborării dintre întreprinzători şi administraţiile publice locale prin facilitarea creării de parteneriate publice private.

Parte a acestei componente vor fi şi acţiunile în sprijinul instalării a cel puţin unui sistem de cogenerare industrială pe bază de biomasă. (Cogenerarea industrială reprezintă producerea combinată de energie termică şi electrică). Proiectul îşi propune să colaboreze cu o întreprindere agro-industrială ce îşi va transforma propriile reziduuri în energie şi va acoperi, astfel, parţial necesarul de energie termică pentru consum propriu, iar energia electrică va fi comercializată în reţelele de distribuţie.

În paralel, proiectul va contribui la deblocarea barierelor instituţionale, legislative şi va spori nivelul de informare prin demonstrarea noilor tehnologii.