159 0

În cadrul acestei componente, cel puţin 130 de instituţii publice rurale – grădiniţe, şcoli, centre medicale, centre comunitare ş.a. – vor fi conectate la sisteme de încălzire pe bază de biomasă. Stabilirea unor canale accesibile şi sigure de furnizare a combustibilului din biomasă (brichete, pelete, baloturi) este un element important al Proiectului Energie şi Biomasă. Proiectul va facilita stabilirea, în condiţii de piaţă, a aranjamentelor contractuale reciproc avantajoase dintre furnizorii de combustibil şi primăriile din fiecare localitate selectată. În plus, în sprijinul dezvoltării unui proces durabil de furnizare a combustibilului va fi creat un mecanism de acordare prin leasing a echipamentului necesar pentru balotarea , transportarea baloturilor de paie şi pentru producerea combustibilului modern din biomasă: brichete, pelete.

Pentru a motiva şi promova dezvoltarea afacerilor în domeniul producerii biomasei din deşeuri agricole, proiectul va contribui şi la îmbunătăţirea cadrului legislativ, regulatoriu din domeniu.

Cum vor fi selectate comunităţile?

Comunităţile ce vor fi susţinute în iniţiativele de trecere la energia din biomasă vor fi selectate în baza unor criterii prestabilite şi în cadrul unui proces competitiv şi transparent. În fiecare raion vor fi organizate întrevederi publice de prezentare a proiectului, comunităţile rurale fiind încurajate să valorifice şansa de a instala în instituţiile publice sisteme eficiente de încălzire pe bază de paie.

În procesul de selectare, comunităţile vor trebui să probeze următoarele:

  • dovada sursei sigure de aprovizionare cu combustibil din biomasă şi a resurselor financiare pentru procurarea combustibilului
  • existenţa clădirilor publice adecvate pentru a fi racordate la sisteme de încălzire pe bază de biomasă
  • existenţa depozitelor pentru stocarea combustibilului din biomasă
  • angajamentul şi motivarea comunităţii de a accesa surse alternative de energie termică.

Cea mai mare parte a cheltuielilor instalării sistemelor termice va fi acoperită de Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova, comunitatea contribuind cu minim 15% din costul total.