146 0

Asigurarea durabilităţii intervenţiilor Proiectului Energie şi Biomasă şi după finele acestuia, cât şi multiplicarea rezultatelor ce ţin de crearea unei pieţe durabile a energiei regenerabile constituie unul din obiectivele noastre cheie.

Pentru realizarea sarcinii propuse, Proiectul Energie şi Biomasă investeşte în activităţi de dezvoltare a cunoştinţelor şi capacităţilor. Proiectul a elaborat programe ample de instruire care să răspundă necesităţilor şi sarcinilor specifice ale beneficiarilor.

Autorităţile publice locale, managerii instituţiilor racordate la sisteme termice pe bază de biomasă vor acumula noi cunoştinţe şi competenţe în gestionarea adecvată a sistemelor termice pe bază de biomasă în cadrul comunităţilor lor, asigurarea eficienţei energetice, organizarea licitaţiilor pentru achiziţionarea de combustibil, contractarea şi crearea parteneriatelor durabile cu sectorul privat.

Viitorii operatori de cazane vor fi instruiţi în domeniul tehnicilor de utilizare, exploatare şi operare în siguranţă a sistemelor termice pe bază de biomasă. O atenţie sporită este acordată dezvoltării capacităţilor antreprenorilor – viitorii furnizori ai combustibilului din biomasă. Instruirile pentru acest grup ţintă se vor axa pe evaluarea oportunităţilor şi riscurilor afacerii de producere şi comercializare a bio-combustibililor, necesităţilor în materie de echipamente şi controlul calităţii combustibilului.

Adevărate schimbări de durată pot fi obţinute prin antrenarea celor mai tineri membri ai societăţii. Cu acest scop va fi lansată o iniţiativă educaţională în şcoli dedicată energiei regenerabile şi eficienţei energetice.

La vârsta la care îşi formează deprinderile, copiii vor primi într-o formă accesibilă informaţii despre noile tehnologii, beneficiile surselor alternative de energie pentru comunitatea şi ţara în care trăiesc. Proiectul va colabora cu profesorii, ONG-urile din domeniu şi va încuraja copiii să-şi împărtăşească noile cunoştinţe cu familia, rudele, prietenii, astfel inspirând noi idei şi acţiuni în promovarea surselor energetice alternative.