2889 0

 

Parteneriate public-private

În baza unui studiu de fezabilitate, s-a constatat că în Moldova există mai multe centrale termice pe combustibili fosili, cum ar fi cărbune sau gaze naturale, a căror termen de exploatare expiră în viitorul apropiat și energyindependentschoolcare vor necesita investiții de reutilare. Astfel, există oportunitatea de a înlocui aceste centrale cu sisteme de încălzire pe bază de biomasă, care să fie deservite, în diferite regiuni, de câte un singur furnizor de biocombustibil solid.

Un prim model de PPP a fost lansat în anul 2014 în Raionul Leova, unde 19 instituții de învățământ au fost asigurate centralizat cu agent termic, evitând problemele de ordin tehnic legate de reabilitatea centralelor vechi, costurile în creștere cu combustibilul fosil. Compania Green-Farm, selectată în cadrul unui concurs organizat de Consiliul raional, a instalat în anul 2014 centrale moderne de ardere a peletelor în raionul Leova, investiţia cifrându-se la circa 500.000 de euro.

Partenerul privat va gestiona livrarea agentului termic din biomasă şi buna funcţionare a centralelor termice pe bioenergie în cele 19 instituţii publice racordate la sisteme cu încălzire din biomasă din fondurile întreprinderii, precum şi a celor 6 centrale deja existente în raion. Compania a angajat şi asigură salariile operatorilor acestor centrale termice și livrează biocombustibil pe toată durata sezonului de încălzire. În cadrul acordului de Parteneriat Public Privat, anual sunt produse circa 6.000 – 9.000 Gcal de energie. Centralele termice din cele 25 de instituţii se vor afla în gestiunea agentului economic pe o perioadă de 11 ani, timp în care autorităţile locale vor plăti un tarif atractiv pentru fiecare Gcal de energie din biomasă produsă. Ulterior, centralele termice vor deveni proprietate a Consiliului raional Leova.  Proiectul Energie și Biomasă în Moldova a alocat  Consiliului raional  Leova o finanțare de 100 de mii de dolari pentru organizarea PPP-ului.

În luna august, 2016 a fost lansat concursul pentru un Parteneriat Public-Privat în raionul Ungheni. Potrivit caietului de sarcini, partenerul privat urmează să reabiliteze 5 puncte termice și să instaleze două centrale termice pe pelete în două instituții publice din raion, precum și să furnizeze energie termică timp de 10 ani. Totodată, compania urmează să implementeze măsuri de eficiență energetică în cinci instituții publice, finanțate de Proiectul Energie și Biomasă, și să livreze energie termică din biomasă pe parcursul contractului PPP. Acesta este primul din cinci concursuri ce urmează a fi anunțate de raioanele selectate de către Proiectul Energie și Biomasă și Agenția pentru Eficiență Energetică pentru implementarea PPP-urilor în servicii de furnizare a energiei termice din biomasă. Astfel, Proiectul va aloca câte 100 mii de dolari administrației din cinci raioane ale Republicii Moldova, pentru a crea Parteneriate Publice-Private care să rezolve, printre altele, problema calității combustibilului, durabilității serviciului și securității energetice a localităților/instituțiilor beneficiare, și să contribuie, totodată, la dezvoltarea locală prin crearea noilor locuri de muncă și creșterea contribuțiilor la bugetele locale.

Bioenergia în procesul de producere

Din fondurile europene gestionate de Proiectul Energie și Biomasă, instituțiile de învățământ profesional din or. Orhei, s. Cuhureștii de Sus (Florești) și Colegiul agricol din s. Țaul (Donduşeni) vor procura centrale termice pe bază de biomasă și linii de producere a ciclu_inchisbiocombustibilului din materia primă proprie, astfel fiind create cicluri închise producere a biocombustibilului şi a energiei termice din surse proprii.

La Școala profesională din Orhei va fi instalată o linie de brichetare cu capacitatea 250 kg/h, situată lângă terenurile agricole proprii din apropierea localității Cucuruzeni. Aceasta va transforma în biocombustibil biomasa obţinută de la plantele energetice şi deşeurile de la pomii fructiferi aflaţi în gestiunea şcolii profesionale. Biocombustibilul produs va încălzi cantina școlii cu o suprafață de 745 de metri pătrați. Aici va fi instalată o centrală termică cu capacitatea de 80 kW pe bază de biomasă, investiţiile totale depăşind 100.000 Euro acordaţi de Uniunea Europeană în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă. Menţionăm că elevii școlii profesionale au plantat, în primăvara anului 2016, două hectare de salcie şi salcâm energetic ce vor servi, din al treilea an de creștere, drept materie primă pentru combustibilul ecologic utilizat.

Şcoala profesională din Cuhureştii de Sus a plantat, în 2016, pe o suprafaţă de 2 ha salcâm şi salcie energetică ce vor servi drept sursă de încălzire pentru sala de sport a şcolii ce va fi racordată la încălzirea pe biomasă din fondurile europene ale Proiectului Energie şi Biomasă.

Pe lângă valoarea economică, aceste utilaje vor avea și una practică pentru elevii ambilor școli profesionale care, începând cu 2016, studiază modulul nou de instruire „Plante energetice, sursă de energie regenerabilă” în cadrul meseriei de Silvicultor. Colegiul agricol din Țaul, care are  în gestiune peste 400 de hectare de teren agricol, va procura, cu sprijinul financiar al Proiectului Energie și Biomasă, echipament de balotare și un cazan pe biomasă cu capacitate de 75 de kW pentru serele din dotare. Astfel, studenții de la specialitățile „Agronomie”, „Horticultură și viticultură”, „Silvicultura și grădini publice” vor putea extinde cunoștințele practice și la încălzirea pe biomasă. Totodată, încă în anul 2012, instituția a instalat o centrală termică combinată, care poate funcționa atât pe bază de gaze naturale, cât și pe biomasă, existența sistemului aducând instituției economiei semnificative la cheltuielile de întreținere, dar și practica necesară elevilor săi.