centrale termice pe biomasăcentrul de instruire al operatorilorcolectoare solareinstruire 1564 0

Cel de-al patrulea curs de instruire pentru operatorii centralelor pe biomasă s-a desfășurat la „Centrul de instruire a operatorilor din centralele termice pe biocombustibili solizi și combinate” creat în cadrul Centrului de Excelență în Construcții cu suportul Proiectului Energie și Biomasă. La cursuri au participat operatori ai centralelor din diferite regiuni ale țării, angajați în instituțiile publice ce se încălzesc cu biocombustibil. Centrul este dotat cu centrale termice pe biomasă alimentate cu două tipuri de biocombustibil (brichete şi pelete), precum şi colectoare solare conectate la sistemele de încălzire eco. 

Cursurile, cu o durată de 40 de ore, vor fi organizate în perioada septembrie-noiembrie curent pentru operatorii celor 200 de instituţii publice racordate la sisteme de încălzire pe biomasă din fondurile europene ale Proiectului Energie şi Biomasă. 

Centrul Unic de Instruire a Operatorilor a fost creat în  decembrie 2016 în cadrul Centrului de Excelenţă în Construcţii, instituţie acreditată de Ministerul Educației să ofere instruire în gestionarea sistemelor de producere a energiei termice din biomasă şi a apei calde menajere de la energia solară.

Amintim că în prezent peste 200 de instituţii publice din Republica Moldova sunt racordate la sisteme de încălzire pe biomasă şi 1000 de gospodării casnice sunt încălzite cu energie verde datorită suportului acordat de Proiectul Energie şi Biomasă, finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.