6405 0

Sectorul VET

Educația și formarea profesională inițială și continuă au în comun obiectivul dublu de a contribui la capacitatea de inserție profesională a tinerilor și la creșterea economică și de a răspunde provocărilor mai extinse de la nivelul societății, în special promovarea coeziunii sociale. Ambele ar trebui să ofere tinerilor și adulților oportunități atractive de carieră și să atragă în mod egal bărbații și femeile, persoanele cu un potențial ridicat și cele care, indiferent din ce motive, se confruntă cu riscul excluderii de pe piața forței de muncă. În același timp, folosirea biomasei în scopuri energetice implică utilizarea unor tehnologii performante, care solicită și personal calificat în domenii care până recent nu erau studiate în sistemul de învățământ specializat din Moldova. Astfel, la inițiativa Proiectului Energie și Biomasă, a fost pregătit și lansat, începând cu 1 septembrie 2015, un proiect pilot de predare a modulului „Plante energetice, sursă de energie regenerabilă” în școlile profesionale din Orhei și din satul Cuhureștii de sus, raionul Florești, precum și a modulului „Centrale termice pe biocombustibil solid” în  școala profesională nr 3 din municipiul Chișinău. La instruiri în cadrul acestor module au participat pe parcursul primului an de studii 75 de elevi.

Curriculum

În scopul identificării nevoilor de formare profesională a cadrelor didactice pentru implementarea calitativă a modulelor pilot „Centrale termice pe biocombustibil solid” și „Plante energetice – sursă de energie regenerabilă” în cadrul meseriei ”Operator în sala de cazane” și, respectiv, ”Silvicultor”, au fost organizate o serie de cercetări tematice atât în rândul profesorilor și maiștrilor instructori, cât și a elevilor din școlile profesionale nr. 3 din Chișinău, din Orhei și din satul Cuhurești, r. Florești, care participă la programul pilot de predare a celor două meserii. Astfel, au fost elaborate două chestionare specializate, pe baza cărora maiștrii-instructori au oferit răspunsuri privind nevoile de formare profesională. În baza acestora, experții Proiectului au elaborat un plan de acțiuni privind formarea profesională a cadrelor didactice din școlile profesionale. Totodată, a fost efectuat un studiu privind calitatea și suficiența materialelor educaționale, printre care curriculumul modular, planul-cadru de învățământ, suportul de curs și materialele didactice utilizate. Cadrele didactice și administrația din cele trei școli profesionale au fost invitate la ateliere speciale în scopul consilierii și sprijinirii în procesul de realizare a experimentului-pilot, pentru îmbunătățirea propriei activități. Rezultatele și progresele în cadrul proiectului pilot sunt monitorizate sistemic prin aplicarea chestionarelor separate pentru cadrele didactice și manageriale și pentru elevi, prin completarea fișei de autoevaluare a cadrului didactic și a aplicarea „agendei profesorului experimentator”. Cu contribuția Camerei de Comerț și Industrie, experții proiectului au organizat ateliere de lucru cu operatorii economici din domeniile ocupaționale „Industrie” și „Agricultură”, aceștia fiind rugați să completeze un chestionar ce facilitează identificarea sarcinilor specifice profesiilor, necesare îndeplinirii cu succes a atribuțiilor Fișei postului „Operator în centrala termică pe biocombustibil solid”, „Cultivator de plante energetice”.