8052 0

Instruire și educare

Pentru că piața biocombustibilului a fost lansată practic de la zero în Moldova, toți actorii acesteia au avut nevoie de cunoștințe generale și specializate privind avantajele biomasei și modul de operare la toate nivelele. De aceea, Proiectul Energie și Biomasă a oferit tuturor actorilor cheie instruiri specifice, focusate pe necesitățile grupurilor țintă – liderii locali, inclusiv din regiunea transnistreană, producători agricoli ce pot deveni furnizori de materie primă, producători de biocombustibil, furnizori de cazane și tehnologii, operatori de centrale termice, etc. În total, peste 7000  de persoane au participat la activitățile de instruire derulate cu sprijinul Proiectului Energie și Biomasă, dintre care 66% au fost femei.

Pentru buna funcționare a pieței energiei din biomasă, este nevoie de specialiști calificați în toate domeniile. De aceea, a fost pregătit și lansat, începând cu 1 septembrie 2015, un proiect pilot de predare a modulului „Plante energetice, sursă de energie regenerabilă” în școlile profesionale din Orhei și din satul Cuhureștii de sus, raionul Florești, precum și a modulului „Centrale termice pe biocombustibil solid” în  școala profesională nr 3 din municipiul Chișinău. La instruiri în cadrul acestor module au participat pe parcursul primului an de studii 75 elevi.

Însă, Proiectul nu s-a oprit aici, ci a lansat o amplă inițiativă educațională, pentru că tinerii sunt cei care vor lua, în viitorul apropiat, decizii privind consumul propriu sau public de energie și pot deveni promotori ai regenerabilelor. Inițiativa educațională a cuprins, la început, cele 127 de școli ce au trecut la încălzire pe bază de biomasă, iar mai târziu s-a transformat într-un curs opțional pentru clasele școlare VII-IX, predat în total în peste 370 de școli la peste 20 de mii de elevi. Cursul include instruiri despre sursele regenerabile de energie, activități practice și vizite în teren, iar cei mai buni elevi, câte doi din fiecare școală, au participat la tabăra de vară „Energel”.

Tabăra de vară a fost concepută ca o activitate premium pentru elevii din cele 127 de localități ce au instalat în școli centrale termice pe bază de biomasă. În perioada 2011-2015, 322 de elevi au participat la taberele de vară de zece zile, care s-au organizat în locuri pitorești și au avut un program intens de instruiri distractive. Scopul acestor activități a fost atins, majoritatea elevilor devenind promotori activi ai energiei din surse regenerabile și ai eficienței energetice, mulți implicându-se în activități de voluntariat pentru organizarea evenimentelor publice, cum ar fi Festivalul Sun Da-i Fest, cu scena și instrumentele muzicale alimentate din energie solară, Ziua Naţională a Tineretului în Moldova, Zilele ONU în Moldova, etc.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi:

Lina Acălugăriţei, specialistă în instruiri şi dezvoltarea capacităţilor

Tel: 022 83 99 86

Mail: lina.acalugaritei@undp.org