Daniela Petruşevschi

Manageră de proiect

022 83 99 80
daniela.petrusevschi@undp.org

Tatiana Crăciun

Specialistă în mobilizare comunitară

022 83 99 87
tatiana.craciun@undp.org

Oleg Brînza

Consultant în dezvoltarea afacerilor

022 83 99 83
4muntean@gmail.com

Victoria Belous

Consultantă în instruiri şi dezvoltarea capacităţilor

022 83 99 86
victoria_belous@yahoo.com

Ina Prisăcaru-Zglavuţă

Specialistă în comunicare

022 83 99 85
ina.zglavuta@undp.org

Olga Vrajmaș

Asistentă de proiect

022 83 99 83
olga.vrajmas@undp.org

Vitalie Vieru

Inginer

022 83 99 81
vitalie.vieru@undp.org

Ecaterina Meaun

Specialistă în achiziţii

022 83 99 79
ecaterina.meaun@undp.org

Ana-Maria Manole

Coordonatoare finanţe şi administrare

022 83 99 84
anamaria.manole@undp.org