Proiectul Uniunii Europene „Energie și Biomasa II” a început activitățile în comunitățile din nordul Republicii Moldova

UEPNUD 1050 0

30 Iunie 2015 – Proiectul Energie şi Biomasă-2 se lansează astăzi în Regiunea de Dezvoltare Nord. Liderii comunităţilor din regiune – primari, manageri de instituţii publice, antreprenori locali, producători de biocombustibil – interesaţi să utilizeze tehnologii pe bază de bioenergie şi energie solară în comunitatea/instituţia lor au fost invitaţi la şedinţe publice de prezentare a noilor programe de finanţare din fonduri europene demarate de Proiectul Energie şi Biomasă 2.

La şedinţele publice sunt prezentate în detaliu condiţiile ce urmează a fi întrunite pentru a racorda şcolile, grădiniţele, centrele comunitare şi alte instituţii publice la sisteme termice pe bază de biomasă şi energie solară din fondurile europene ale Proiectului Energie şi Biomasă.

Lansarea proiectului în comunităţi şi înscrierea în concursul de racordare a instituţiilor publice la centrale termice pe biomasă se face etapizat pentru fiecare regiune, conform orarului de lansare.

Comunităţile înscrise în concurs vor trece patru etape de selecţie. Ca prim pas pentru înscriere în competiţie, comunităţile interesate urmează să expedieze o scrisoare de intenţie (modelul scrisorii poate fi accesat aici). Scrisorile de intenţie sunt examinate de către Comitetul de Selectare a Proiectelor în baza următoarelor criterii:

 • Motivarea și capacitatea instituțională a comunității de a implementa un proiect de încălzire a instituțiilor publice cu biomasă
 • Existența beneficiarilor în corespundere cu capacitatea clădirii instituției
 • Capacitatea de a mobiliza comunitatea și resursele locale pentru a cofinanța din costul total al proiectului cu cel puțin 15 % în cadrul satelor și 20 % – orașe mici
 • Fezabilitatea tehnică a clădirii propuse pentru încălzire
 • Instituția propusă pentru încălzirea cu biomasă nu este conectată la sistem municipal de termoficare
 • Sistemul interior de încălzire existent eficient și funcțional
 • Capacitatea comunității de a asigura instituția beneficiară cu combustibil din biomasă calitativ în cantități necesare
 • Posibilitatea de a stoca brichetele şi peletele conform cerințelor de păstrare, accesul la depozite
 • Implicarea comunității în procesul de elaborare a Cererii de Proiect și estimarea costurilor
 • Prezentarea Propunerii finale de proiect pentru aprobare în termeni stabiliți
 • Asigurarea Centralei Termice pe biomasă cu personal motivat pentru operarea durabilă a sistemului de încălzire

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova 2 are un buget total de 9.41 milioane EURO acordaţi de Uniunea Europeană şi va fi implementat de Programul Naţiunilor Unite în perioada 2015-2017.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi:

Tatiana Craciun, consultant în mobilizare comunitară, Proiectul Energie si Biomasă, Tel: (+373) 686 80525, 0-22-83-99-87, tatiana.craciun@undp.org