Proiectul Energie si Biomasa invita organizațiile interesate sa depună Scrisoare de Informație pentru crearea Centrului de Instruire a Operatorilor

UEPNUD 1174 0

02 iunie 2016 – Pentru a asigura instruirea continuă și calificată a personalului care deservește și menține funcționalitatea sistemelor de încălzire pe biomasă, se necesită crearea unui Centru de Instruire a Operatorilor. Centrul va oferi servicii de instruire și va atesta cunoștințele operatorilor. Pentru implementarea acestei activități, în cadrul PEBM a fost deja dezvoltat și este în curs de avizare de către Ministerul Educației Curriculum pentru instruirea continuă profesională a Operatorilor în Sala de Cazane, elaborate manualele de instruire și Registrele de Evidență a Parametrilor tehnici.

Urmează etapa de identificare a unui partner național (ONG, companie privată, instituție de învățămînt, consorțium, etc.) care dispune de capacitatea de a oferi acest tip de instruri tehnice pentru operatori și care ar asigura durabilitatea activității în timp. PEBM va oferi asistență pentru stabilirea, funcționarea și acreditarea centrului, multiplicarea materialelor de instruire, etc.

Scopul prezentei scrisori de solicitare este de a identifica potențialii parteneri naționali și metodologia propusă pentru crearea Centrului de Instruire a Operatorilor. Propunerea metodologică trebuie să descrie modalitatea de creare a centrului pe care o propune partenerul național reeșind din capacitățile sale (oferirea instruirilor fie la nivel regional sau centralizat, aspectul practic al instruirilor care presupune acces la tehnologii,descrierea aspectelor logistice, etc). Ulterior colectării scrisorilor de intenție se va desfășura un concurs între aplicanți.

Formularul de aplicare îl puteți găsi accesând aici.

Pentru informație suplimentare vă rugăm să contactați:

Lina Acălugăriței,

Tel.: + 683 11778

Lina.acalugaritei@undp.org

Specialist în instruiri şi dezvoltarea capacităţilor, Proiectul Energie și Biomasă în Moldova