Proiectul Energie şi Biomasă a deschis Săptămâna Europeană a Energiei Durabile

UEPNUD 1291 0

23 iunie 2014 – Proiectul UE-PNUD „Energie şi Biomasă” şi partenerii săi a participat la lansarea Săptămânii Europene a Energiei Durabile în Republica Moldova cu activităţi interactive şi demonstrări live de producere a energiei regenerabile din sursele naturii.

Pe 23 iunie, în Grădina Publică Ştefan cel Mare şi Sfânt, elevii ce studiază cursul de energie regenerabilă au prezentat opiniei publice inovaţiile eco:

– Banca şcolară cu bec electric şi ventilator ce funcţionează fără a fi racordată la reţeaua de curent electric;
– Turbină eoliană construită dintr-un butoi;
– Cuptor solar de uscare a fructelor;
– Umbrelă solară la care vor fi coapte tartine;
– Acumulatoare de telefon mobil, lanterne alimentate de la energia soarelui şi a vântului;
– Master class de aplicare a desenelor pe pânză eco;

Vizitatorii cortului Energie şi Biomasă, amplasat în perimetrul havuzului central, au văzut expoziţie de biocombustibil produs în R. Moldova şi au călătorit gratuit cu motociclete alimentate de la energia solară produse de tineri.

Săptămâna Europeană a Energiei Durabile s-a desfășurat sub genericul „Un pas mic din partea ta. Un pas mare pentru Europa” şi a constat din acțiuni de promovare a soluțiilor de energie regenerabilă și eficiență energetică. Scopul acestor evenimente este de a răspândi cele mai bune practici și de a inspira idei noi pentru dezvoltarea unui mediu mai durabil.

Republica Moldova lucrează activ pentru consolidarea eficienței energetice în țară și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie și modernizarea infrastructurilor sale energetice. Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030 și Planul Național de Acțiuni pentru promovarea energiei din surse regenerabile pentru perioada 2013 – 2020 stabilesc obiective ambițioase pentru promovarea energiei durabile în țară, ce se aliniază obiectivelor UE cum ar fi:

– 20% din consumul de energie al țării să provină din surse regenerabile până în 2020;
– Cel puțin 10% din consumul total de combustibili să fie biocombustibili;
– O reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 25% sub nivelurile din 1990;

Împreună am dat start primei ediţii a Săptămânii Europene a Energiei Durabile în Republica Moldova!