Antreprenorii din Taraclia învaţă cum să producă bio-combustibil

UEPNUD 1248 0

26 iulie 2013 – Antreprenorii agricoli din raionul Taraclia învaţă cum să producă combustibil bio din deşeuri agricole. Zeci de deţinători şi administratori de terenuri agricole s-au reunit azi la Taraclia pentru a cunoaşte experienţa producătorilor de brichete şi pelete din Republica Moldova şi pentru a obţine informaţii valoroase pentru startul unei afaceri. Trainingul de instruire este organizat de Proiectul UE-PNUD ”Energie şi Biomasă” la iniţiativa viitorilor producători de biocombustibil din regiunea de sud.

Participanţii au fost informaţi despre paşii pe care urmează să îi întreprindă pentru a lansa o afacere de producere a brichetelor și peletelor din biomasă, inclusiv aspectele legale şi de infrastructură ce trebuie luate în calcul înainte de iniţierea unei afaceri de brichetare şi/sau peletizare a biomasei în cazul Republicii Moldova. Iată subiectele acoperite la trainingul de instruire:

• Cerinţe privind securitatea anti-incendiară şi protecţia muncii în cadrul întreprinderilor de producere a combustibilului din biomasă
• Necesităţile de personal în cadrul afacerii de producere a combustibililor din biomasă (raportat la capacitatea de producere a utilajului şi tipul acestuia)
• Cerinţele faţă de spaţiile de depozitare a materiei prime, spaţiile de producere şi de depozitare a produsului finit
• Amplasarea liniei de producere a brichetelor şi peletelor. Elemente de proiectare.
• Costurile afacerii: ponderea optimă a fiecărei etape de producere raportată la costul total al afacerii de producere a combustibilului din biomasă.
• Organizarea procesului de colectare a biomasei. Echipamente specializate în funcţie de tipul de biomasă. Optimizarea procesului de colectare a biomasei.
• Transportarea biomasei. Optimizare a procesului de transportare a biomasei.
• Tocarea primară a biomasei pentru brichetare și peletare – echipamente specializate.
• Procesul tehnologic de producere a brichetelor și peletelor din biomasă.
• Tocarea finală a biomasei, limitele de umiditate pentru diferite tehnologii de compactare
• Combinații admisibile de biomasă la producerea brichetelor și peletelor
• Asigurarea funcționării optime a utilajului de brichetare și peletare
• Parametrii de calitate a combustibilului solid din biomasă, evaluarea calității brichetelor și peletelor. Metode de asigurare și sporire a calității
• Ambalarea produsului finit (ambalaj pentru consumatori casnici și industriali, diferențe).
• Comercializarea brichetelor și peletelor. Tehnici de vînzare și marketing. Canale de distribuție. Nivelurile de prețuri pentru brichete și pelete pe piața locală

Participanţii la seminar au primit şi Ghidul pentru furnizorii de bio-combustibil, elaborat în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă.