Alte 18 sate îşi vor conecta instituţiile publice la sisteme termice pe bază de biomasă cu sprijinul financiar al Uniunii Europene

UEPNUD 1094 0

8 Noiembrie 2011, Chişinău –  18 sate1 din raioanele Hânceşti, Teleneşti, Sângerei şi Făleşti îşi vor conecta instituţiile publice la sisteme termice pe bază de biomasă cu sprijinul Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat, implementat de PNUD Moldova.

Astfel, 14 şcoli şi 6 grădiniţe vor fi încălzite pe timp de iarnă cu energie produsă din deşeuri cerealiere. Ca rezultat, cele 20 de instituţii publice vor plăti pentru consumul de agent termic în medie de 2-3 ori mai puţin, banii economisiţi fiind investiţi în dezvoltarea instituţiilor.   

Cele 18 sate reprezintă al doilea set de comunităţi rurale selectate în acest an pentru a accesa surse regenerabile de energie în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă. În total, în acest an 35 de comunităţi rurale au fost selectate pentru a-şi conecta instituţiile publice la sisteme moderne de producere a energiei din biomasă.  Datorită noii surse de energie, peste 18.000 de persoane îşi vor spori confortul termic. 

În 2011, Proiectul Energie şi Biomasă şi-a desfăşurat activităţile din regiuni în raioanele Ştefan Vodă, Leova, Cantemir, Hânceşti, Teleneşti, Sângerei, Făleşti şi UTA Gagauz Yeri. Până în 2014, vor fi acoperite toate raioanele Republicii Moldova,  în total cel puţin 130 de instituţii publice rurale fiind conectate la sisteme de încălzire pe bază de deşeuri agricole. Cea mai mare parte a cheltuielilor instalării sistemelor termice va fi acoperită de proiect, comunitatea contribuind cu minim 15% din costul total.

Comunităţile rurale au fost selectate în baza unor criterii prestabilite şi în cadrul unui proces etapizat, competitiv şi transparent. În fiecare raion au fost organizate întrevederi publice de prezentare a Proiectului Energie şi Biomasă, comunităţile rurale fiind încurajate să valorifice şansa de a instala în instituţiile publice sisteme eficiente de încălzire pe bază de paie. Satele participante la competiţie au trecut câteva etape de selecţie, în care au probat următoarele: (1) dovada sursei sigure de aprovizionare cu combustibil din deşeuri agricole şi a resurselor financiare  pentru achiziţia combustibilului, (2) existenţa clădirilor publice adecvate pentru a fi racordate la sisteme de încălzire pe bază de paie, (3) existenţa depozitelor pentru stocarea baloturilor de paie, (4) angajamentul şi motivarea comunităţii de a accesa surse alternative de energie termică.

Propunerile de proiect ale comunităţilor au fost evaluate de Comitetul de selectare al Proiectului Energie şi Biomasă, format din reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerului  Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, PNUD şi Delegaţia UE în Moldova.

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova este un proiect de 4 ani, implementat în 2011-2014. Bugetul total al proiectului este de 14.56 milioane Euro, acordaţi de Uniunea Europeană (14 mln  Euro) şi PNUD Moldova (560,000 Euro).

Pentru mai multe informaţii:
Ina Prisăcaru-Zglavuţă, specialist în comunicare şi mass media, Proiectul Energie si Biomasă, Tel: (+373 69)141006, ina.zglavuta@undp.org

1S. Boghiceni, Cărpineni, Crasnoarmeiscoe, Dancu, Drăguşenii Noi, Logăneşti (raionul Hânceşti); Chiştelniţa, Sărătenii Vechi, Verejeni (raionul Teleneşti); Alexandreni, Bursuceni, Bilicenii Noi, Dumbrăviţa, Pepeni (raionul Sângerei); Bocani, Mărandeni, Năvârneţ, Pruteni (raionul Făleşti).