Agenţia pentru Eficienţă Energetică va oferi în leasing şi echipamente pentru producerea de pelete din biomasă

UEPNUD 1069 0

18 Aprilie 2013 – Agenţia pentru Eficienţă Energetică va oferi în leasing şi echipamente de peletare, de rând cu liniile de brichetare, accesibile anterior din linia de finanţare de 500 mii euro. O decizie în acest sens a fost aprobată de Consiliul de coordonare a Proiectului Energie şi Biomasă, prezidată joi, 18 aprilie, de Viceministrul Economiei, Octavian Calmâc. Totodată, lista echipamentului eligibil pentru finanţare în cadrul programului dat a fost extinsă şi pentru echipament de tocare primară.

Condiţiile pentru beneficiarii de finanţare pot fi consultate pe site-ul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi a Proiectului Energie şi Biomasă, finanţat de Uniunea Europeană şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, www.biomasa.aee.md.

Potrivit raportului de activitate, în primul trimestru al anului curent a fost selectată compania Suedzucker Moldova pentru pilotarea tehnologiei de cogenerare pe bază de biomasă. Costul total al investiţiei asumate de companie este de 7 mln. euro. Suportul nerambursabil oferit de către Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova este de 200.000 euro

Este în desfăşurare procesul de implementare a unui parteneriat public-privat cu autorităţile publice locale din raionul Leova privind instalarea unui echipament de peletizare a biomasei.

Pentru a asigura calitatea produselor din biomasă, au fost aprobate 37 de standarde europene în domeniul combustibililor din biomasă, 6 dintre ele fiind deja traduse în română. În baza acestor standarde în proces de elaborare este reglementarea tehnică privind combustibilii solizi din biomasă. Aceasta urmează a fi aprobată prin hotărâre de Guvern şi va deveni obligatorie pentru toţi producătorii de brichete şi pelete.

În vederea dezvoltării pieţei de combustibil în bază de biomasă, 9 companii locale au fost acreditate pentru a comercializa cazane pe biomasă asamblate local, iar procurarea acestora va fi subvenţionată de către stat cu cca 30%, dar nu mai mult de 1.000 de euro, din valoarea cazanelor procurate şi instalate de gospodăriile casnice.

Totodată, a fost implementată o amplă componentă de comunicare şi de instruire atât a liderilor locali, autorităţi publice, agenţi economici, etc., prin vizite în teritoriu, mese rotunde, dar şi prin elaborarea unui curs specializat ce urmează a fi derulat de Academia de administrare publică, a unui curs facultativ pentru elevii de gimnaziu.