80 de tineri învaţă la tabăra de vară Energel să producă energie din surse regenerabile şi să o consume economicos

UEPNUD 1051 0

Chişinău, 11 iunie 2012: 80 de elevi din clasele VII-VIII din raioanele Ştefan Vodă, Leova, Făleşti, UTA Gagauz Yeri, Cantemir, Sângerei,  Hânceşti şi Teleneşti învaţă timp de 10 zile, la tabăra de vară Energel, cum să producă energie din sursele naturii şi cum să o consume eficient.

Prima zi la tabăra de vară ENERGEL a fost una memorabilă: tinerii i-au supus la un test de cunoştinţe despre energia regenerabilă pe oficialii veniţi la deschidrea taberei de vară, elevii au prezentat tuturor lucrările câştigătoare la Expoziţia Eco-Verde, a fost lansat manualul „Surse de energie regenerabilă”, FurioSnails a cântat un concert live în aer liber în exclusivitate pentru ei.

Sunt impresionat de un asemenea început de vară. Loc frumos, tineri entuziasmaţi, maturi care ne vor ajuta să producem energie din soare, vânt, plante. De necrezut. În plus, şi concertul energizant al FurioSnails, formaţie pe care am descoperit-o aici”, ne spune Dan Nastas, elev al şcolii din s. Viişoara, Ştefan Vodă.

Până pe 17 iunie, cei 80 de tineri vor avea mai multe activităţi interactive şi practice: ei vor construi machete de panouri fotovoltaice, de turbine eoliene, vor strânge gunoiul de pe străzile oraşului Ştefan Vodă, vor vizita instituţii, gospodării ce consumă energie termică, electrică, apă fierbinte produse de soare, vânt, biomasă. La fel, ei vor învăţa să folosească economicos energia.

Instruirile şi lecţiile practice vor fi conduse de profesori în fizică, biologie cu experienţă în predarea subiectelor de regenerabile, tinerii beneficiind şi de vizite ale conducerii instituţiilor mari de producere şi livrare a energiei, precum GazNaturalFenosa. Un alt ghid în descoperirea noilor cunoştinţe va fi şi manualul „Surse de energie regenerabilă”, pe care ei au norocul să-l utilizeze primii. Începând cu anul viitor de studii, „Surse de energie regenerabilă” va fi servi drept suport didactic la la studierea disciplinelor opţionale: Educaţia ecologică, Omul şi mediul ambiant, Educaţia pentru dezvoltarea comunităţii.

Adevărate schimbări de durată pot fi obţinute prin antrenarea celor mai tineri membri ai societăţii. La vârsta la care îşi formează deprinderile, copiii vor primi la tabăra de vară ENERGEL, într-o formă accesibilă, informaţii despre noile tehnologii, beneficiile surselor alternative de energie pentru comunitatea şi ţara în care trăiesc. Ne dorim ca tinerii să-şi împărtîşească noile cunoştinţe şi comportament cu familia, rudele, prietenii, astfel inspirând noi idei şi acţiuni în promovarea surselor energetice alternative”, susţine Alexandru Ursul, managerul Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova .

Tabăra de vară „Energel” este parte a Iniţiativei Educaţionale de promovare a energiei regenerabile şi eficienţei energetice demarată în acest an de Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova. În anul de studii 2011-2012, iniţiativa a cuprins toate şcolile din satele ce şi-au conectat în 2011 instituţiile publice la sisteme de încălzire moderne cu biomasă, în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă: 38 de şcoli din raioanele Ştefan Vodă, Leova, Făleşti, UTA Gagauz Yeri, Cantemir, Sângerei,  Hânceşti şi Teleneşti. În lunile martie-mai, circa 2.000 de elevi ai claselor a VII-ea şi a VIII-a au fost antrenaţi în diverse activităţi educaţionale dedicate energiei regenerabile şi eficienţei energetice. Cei mai activi dintre ei, selectaţi în urma unui concurs, circa 80 de elevi, au obţinut câte o invitaţie la tabăra de vară „Energel”.

Este o iniţiativă extrem de necesară. Este important ca fiecare copil, adolescent, matur să înţeleagă cât de important este să valorificăm sursele naturii pentru a produce energie, prietenă cu natura, şi să nu facem risipă de energie atunci când o consumăm. FurioSnails susţine întru totul această iniţiativă. A fi eco este cool”, este convins Lilian Severin, interpretul formaţiei FurioSnails.

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova este un proiect de 4 ani, implementat în 2011-2014. Bugetul total al proiectului este de 14.56 milioane Euro, acordaţi de Uniunea Europeană (14 mln  Euro) şi PNUD Moldova (560,000 Euro).

Pentru mai multe informaţii:

Ina Prisăcaru-Zglavuţă, specialist în comunicare şi mass media, Proiectul Energie si Biomasă, Tel: (+373 69)141006, ina.zglavuta@undp.org