biomasaenergiefonduri europenevizită de studiu 2444 0

În perioda 20-26 Noiembrie 2016, Proiectul Energie și Biomasă în Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, va organiza o vizită de documentare în Cehia. Vizita de documentare este destinată reprezentanților Administrației Publice Locale care au în gestiune centrale termice pe biocombustibil solid. Obiectivul vizitei este preluarea celor mai avansate practici europene de gestionare a centralelor termice pe bază de biocombustibil solid și învățarea a noi modele de gestionare eficientă.

Pentru a participa la vizita de documentare, finanţată din fonduri europene, candidații urmează să întrunească următoarele condiții:

 1. Să fie reprezentant APL/manager de instituție publică care gestionează una sau mai multe centrale termice pe biomasă
 2. Centrala termică/centralele termice să funcționeze cel puțin 2 sezoane de încălzire și exclusiv pe biomasă solidă (peleți,bricheți sau baloți de paie)
 3. Să fie prezentat copia contractului de furnizare a biocombustibilului solid pentru următorul sezon de încălzire 2016-2017.

Fiecare candidat care intenționează să participe la vizita de documentare urmează să completeze chestionarul de mai jos:

 1. Numele/Prenumele/Funcția
 2. Date de contact ( telefon fix și mobil, e-mail)
 3. Ce necesități de instruire și învățare în domeniul gestionării centralelor termice pe biomasă aveți nevoie?
 4. La care din activitățile de instruire organizate de Proiectul Energie și Biomasă ați participat?
 5. Care au fost beneficiile pentru instuția/comunitatea Dvs. în urma implementării proiectului de racordare la sistemul de încălzire pe biomasă?
 6. Care sunt problemele/provocările cu care vă confruntaţi în procesul de gestionare și asigurare a funcționării centralei termice pe biomasă?
 7. Ce așteptări și obiective vă propuneți de la vizita de documentare?

În urma participării în cadrul vizitei de documentare, fiecare participant se angajează să respecte următoarele Condiții de Participare:

 • Să distribuie în mod obligatoriu în comunitate și instituția pe care o reprezintă lecțiile și informația nouă învățată în cadrul vizitei de documentare
 • Să participe pe viitor la activitățile de instruire a Proiectului Energie și Biomasă
 • Să pregătească un raport narativ de max. 1-2 pagini despre cele învățate pe perioada vizitei de documentare

Termenul limită de depunere a dosarului pentru participarea la concurs este de 17 octombrie 2016, ora 17:00. Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să prezinte următoarele:

 • Formularul de aplicare – completată în una din limbile română sau rusă. Formularele completate de mână nu vor fi acceptate;
 • Copia contractului de furnizare biocombustibilului solid pentru următorul sezon de încălzire.

Informații suplimentare despre proiect pot fi solicitate la telefonul  068311778 și e-mailul lina.acalugaritei@undp.org

Proiectul Energie și Biomasă în Moldova este un proiect finanțat de Uniunea Europeană. Acesta este implementat de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova, în perioada 2015-2017, cu un buget total al proiectului de 9,41 milioane Euro.