Valoarea TVA pentru biocombustibili va fi de 8% pe întregul lanț valoric, începând cu 2017

biocombustibilbiomasaTVA 8% 3326 0

Valoarea TVA pentru biocombustibili solizi, pe întregul lanț valoric, a fost stabilită la 8% începând cu ianuarie  2017. Modificarea se conţine în Politica bugetar-fiscală și vamală pentru 2017 publicată în Monitorul Oficial Nr. 472-477 din data de 27.12.2016.  Până acum, pentru biocombustibili era aplicată cota standard a TVA de 20%, în timp ce pentru gazele naturale – 8%. Astfel, domeniul bioenergiei, care anterior era discriminat, a fost egalat cu sectorul gazier și va primi un nou impuls pentru dezvoltare.

Este o decizie  aşteptată de producătorii de biocombustibili şi reprezintă un pas concret al autorităţilor în promovarea producerii energiei din surse locale. Este important să stimulăm acest sector ce ne ajută să reducem din dependenţa energetică externă şi să dezvoltăm economia, prin crearea de noi afaceri şi locuri de muncă”, spune Ludmila Abramciuc, managera unei linii de producere a brichetelor din mun. Bălţi.

Potrivit documentului, taxa de 8 % TVA va fi aplicată pentru livrarea biocombustibililor solizi, precum și pentru materia primă livrată pentru producerea biocombustibililor solizi (produse agricole și de silvicultură, deșeuri lemnoase). Vedeţi aici formularea exactă din Legea Nr. 281 din 16.12.2016 „Cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative”:  Articolul 96 litera b – „după liniuţa a şasea se introduce o liniuţă nouă cu următorul cuprins: „– 8% – la biocombustibilul solid destinat producerii energiei electrice, energiei termice și apei calde livrat pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la materia primă livrată în scopul producerii biocombustibilului solid, sub formă de produse din activitatea agricolă şi silvică, reziduuri vegetale agricole şi forestiere, reziduuri vegetale provenite din industria alimentară, reziduuri de lemn”.  

Amintim că în ultimii cinci ani sectorul de producere a biocombustibililor s-a dezvoltat de la zero, fiind lansate peste 100 de afaceri de producere a brichetelor şi peletelor. Monitorizările realizate de Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Proiectul Energie şi Biomasă arată că 70 dintre aceştia continuă să fie active în sector.

Proiectul Energie şi Biomasă a stimulat dezvoltarea sectorului de producere a biocombustibililor prin mecanisme de leasing. Astfel, 35 de agenţi economici  au beneficiat de linii de producere a biocombustibilului, tocătoare sau balotiere în condiţii avantajoase: TVA, comisioane bancare şi alte taxe la cota 0%, cu perioada de rambursare timp de 3 ani. În total, în acest scop au fost acordaţi 1 milion de Euro, din fonduri europene”, susţine Victor Cotruţă, managerul Proiectului Energie şi Biomasă.

Lansarea afacerilor de producere a biocombustibililor a fost dictată de sporirea cererii acestora pe piaţă. În prezent, peste 190 de şcoli, grădiniţe, spitale din toată R. Moldova sunt racordate la sisteme de încălzire pe biomasă din fondurile europene ale Proiectului Energie şi Biomasă. La fel, peste 1000 de familii au centrale termice pe biocombustibil beneficiind de subvenţii de circa 1000 de Euro acordate de Uniunea Europeană prin intermediul aceluiaşi proiect.

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova este un proiect de 7 ani, ce se desfășoară în perioada 2011-2017. Proiectul îşi propune să contribuie la producerea sigură, competitivă și durabilă a energiei din biomasă, cea mai viabilă şi accesibilă sursă de energie regenerabilă în Republica Moldova. Proiectul Energie şi Biomasă este finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Mai multă informaţie despre Proiectul Energie şi Biomasă găsiţi pe pagina web www.biomasa.md    şi pe profilul de Facebook  Energie din Biomasă 

Notă: O altă noutate a Politicii bugetar-fiscale pentru anul 2017 este anularea TVA de 20% pentru electromobile. Anterior, valoarea TVA făcea electromobilele necompetitive la preț cu automobilele cu combustie internă, pentru care se plătește acciză în funcție de capacitatea cilindrică a motorului și anii vechime. Astfel, cei care-și cumpără electromobile, vor plăti din 2017 cu 20% mai puțin pentru importul acestora.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi:

Ina Prisăcaru-Zglavuţă, specialistă în comunicare şi mass media, Proiectul Energie si Biomasă, Tel: (+373 69)141006, ina.zglavuta@undp.org