Şcolile şi grădiniţele racordate la centrale termice pe biomasă vor raporta Agenţiei pentru Eficienţă Energetică despre achiziţia de combustibil din biomasă

UEPNUD 931 0

4 septembrie 2014 – Instituţiile publice racordate la sisteme de încălzire pe biomasă vor trebui să asigure achiziţionarea combustibilului din biomasă de calitate pentru iarnă şi să raporteze Agenţiei pentru Eficienţă Energetică informaţia cu privire la pregătirea către noul sezon de încălzire. Această clauză se conţine în premieră în Hotărârea Guvernului „Cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale în perioada toamnă-iarnă 2014-2015” (Nr. 685 din 20.08.2014).

Achiziţiile de combustibil din biomasă, realizate de managerii instituţiilor bugetare, urmează să fie de calitate, să corespundă tipului de centrală termică aflată în gestiune şi să fie în volum suficient pentru a acoperi necesităţile întregului sezon de încălzire 2014-2015, potrivit hotărârii de guvern menţionate.

Clauza privitoare la asigurarea cu biocombustibil a instituţiilor publice a fost inclusă ca urmare a creşterii numărului şcolilor, grădiniţelor, centrelor comunitare racordate la sisteme de încălzire pe biomasă.

În prezent, în Republica Moldova circa 200 de şcoli, grădiniţe, primării, centre comunitare au instalate sisteme de încălzire pe bază de biomasă. 144 dintre aceste instituţii publice au trecut la încălzirea pe biomasă în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă, investiţia totală în proiectarea, achiziţionarea şi instalarea centralelor termice fiind de 12 mln. 286 mii USD, bani proveniţi din fonduri europene. Noile centrale termice, alternative celor pe bază de gaz sau cărbune, au condus la crearea a circa 400 locuri noi de muncă, precum şi la lansarea a 100 de afaceri de producere a brichetelor şi peletelor în R. Moldova.

Informaţiile detaliate despre proiectele de încălzire cu biomasă a instituţiilor publice sunt disponibile aici.