Şcoala şi grădiniţa din Cotul Morii au asigurată independenţa energetică datorită sistemului modern de încălzire cu biocombustibil

UEPNUD 1057 0

7 Noiembrie 2013 – Un sistem modern de încălzire cu biocombustibil a fost lansat astăzi la şcoala şi grădiniţa din satul Cotul Morii, raionul Hânceşti. Peste 250 de copii şi personal didactic îşi petrec zilele în încăperi încălzite cu biocombustibil produs local. Comunitatea nu are acces la reţele termice de gaz.

După inundaţiile din 2010, Cotul Morii a fost construit din temelie, inclusiv instituţiile publice. „Sunt impresionat de schimbarea pe care aţi reuşit să o faceţi în ultimii trei ani. Şcoala şi grădiniţa cu infrastructură modernă, centrala termică pe bioenergie ce vă asigură securitatea energetică sunt rezultatul iniţiativei, insistenţei şi efortului comunităţii în numele unui viitor mai sigur pentru fiecare, valori susţinute din plin de Uniunea Europeană”, a declarat Pirkka Tapiola, şeful Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova.

Investiţia Proiectului Energie şi Biomasă în proiectarea şi instalarea sistemului de încălzire din Cotul Morii a fost de 88,647.00 USD, bani acordaţi din fonduri europene. Comunitatea a contribuit din fonduri locale cu 133.465 lei, bani investiţi în amenajare a teritoriului, angajarea unui inginer şi responsabil tehnic, precum şi procurare a brichetelor pentru un sezon de încălzire.

„Centrala termică pe biomasă ne-a ajutat să avem construită şcoala şi grădiniţa în timp record. Lucrările de construcţie nu au fost întrerupte pe timp de iarnă datorită energiei termice furnizate. Ca rezultat, din această toamnă copiii din sat merg la propria şcoală şi grădiniţă care, pe lângă confortul oferit de o construcţie modernă, le asigură şi confortul termic datorită energiei termice produse din biocombustibil local”, susţine primarul satului Cotul Morii, Lucia Guştiuc.

Cotul Morii este una din cele 8 comunităţi rurale din raionul Hânceşti ce şi-au conectat şcolile şi grădiniţele la centrale termice pe bioenergie. „Şcoala şi grădiniţa din Cotul Morii este un exemplu ce transpune în realitate obiectivul Guvernului de a valorifica sursele regenerabile de energie, de a asigura securitatea furnizării energiei şi consumul eficient al acesteia. Alegând tehnologiile energetice prietenoase cu natura noi dezvoltăm, de fapt, economia ţării. În cazul bioenergiei, aceasta înseamnă noi afaceri de producere a biocombustibilului, noi locuri de muncă, bani investiţi în Republica Moldova şi securitate energetică sporită”, afirmă Valeriu Lazăr, Viceprim-ministru, Ministru al Economiei.

În acest sezon de încălzire, 121 de şcoli şi grădiniţe din Republica Moldova au instalate centrale termice de bază de biocombustibil din fondurile Proiectului UE-PNUD Energie şi Biomasă, comunităţile rurale fiind responsabile de achiziţionarea şi asigurarea centralelor termice cu biocombustibil de calitate. Investiţia totală în proiectarea şi construcţia centralelor termice din cele 121 de instituţii publice a fost de peste 10 mln. 246 mii USD, bani proveniţi din fonduri europene. La rândul lor, comunităţile au contribuit cu circa 24 mln. lei, bani destinaţi în mare lucrărilor de sporire a eficienţei energetice a clădirilor încălzite cu bioenergie. Harta interactivă a comunităţilor ce îşi încălzesc instituţiile publice cu bioenergie poate fi accesată pe www.biomasa.aee.md.

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova este un proiect de 4 ani, implementat în 2011-2014. Bugetul total al proiectului este de 14.56 milioane Euro, acordați de Uniunea Europeană (14 mln. Euro) şi PNUD Moldova (560 mii Euro).

Pentru informaţii suplimentare contactaţi: Ina Prisăcaru-Zglavuţă, specialist în comunicare şi mass media, Proiectul Energie si Biomasă, Tel: (+373 69)141006, ina.zglavuta@undp.org