Cele mai bune practici în alegerea, dimensionarea și instalarea sistemelor de încălzire pe biomasă au fost împărtășite de experții Norsk Energi la Chișinău

biomasafonduri europeneTraining 1330 0

Instalatorii de centrale termice pe biomasă, companiile de servicii și ingineri de sistem, dar și studenții Universității Tehnice, Centrului de Excelenţă în Construcţii și a Colegiului politehnic din Moldova au participat în perioada 6-9 februarie, la instruiri specializate privind bunele practici în alegerea cazanelor și tipului de biocombustibil, dimensionarea și instalarea acestora, precum și avantaje și dezavantaje în ceea ce privește cheltuielile capitale și operaționale.

Atelierul de lucru a fost susținut de experții companiei norvegiene Norsk Energi cu sprijinul Proiectului Energie și Biomasă, finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Potrivit experților norvegieni, proiectarea centralei și capacitatea acesteia depinde nu doar de tipul și mărimea clădirii, ci și de o serie de parametri tehnici ai acesteia. De exemplu, școlile presupun existența unor săli mari, aglomerate, iar spitalele – saloane mai mici, cu mai puțini oameni pe metru pătrat, iar de acest specific depinde și cantitatea de căldură eliminată de corpurile umane în spațiile încălzite. În același timp, clădirile vechi, cu o izolare termică slabă au nevoie de cca 100-200 W/m2, în timp ce izolarea termică bună reduce consumul clădirii până la 30 W/m2. Radiatoarele de producție veche necesită o temperatură a apei de 80-60 de grade Celsius, convectoarele și radiatoarele moderne – 60-40 ⁰C, iar clădirile cu încălzire prin podea – doar 40-25⁰C.

Pentru încălzirea mai multor clădiri alăturate, experții norvegieni recomandă un sistem de încălzire centralizată, iar odată cu creșterea numărului de consumatori conectați la aceeași rețea, scade capacitatea centralei termice în raport cu maximumul teoretic al fluxului de căldură. Acest lucru e valabil atât pentru utilizarea apei calde menajere, cât și pentru aplicațiile de încălzire, căci regula de bază a unui sistem centralizat de încălzire este că cel mult 80% din consumatori vor fi conectați concomitent.

Specialiștii moldoveni au examinat și avantajele, modul de dimensionare și instalare a unor rezervoare de expansiune a agentului termic și rezervoare de apă caldă menajeră. Utilizarea apei calde din rezervor asigură atât funcționarea la o capacitate constantă a cazanului, cât și consumul de apă în orele de vârf, dimineața și seara, iar vara poate satisface necesitățile de apă caldă pentru câteva zile cu doar 6 ore de lucru ale cazanului. În plus, un sistem de colectoare solare poate încălzi apa, ce se va păstra caldă pentru zilele ploioase.

Dimensiunile componentelor sistemului de încălzire sunt la fel de importante pentru funcționarea eficientă a acestuia. O capacitate prea mare înseamnă pierderi de energie și un timp mai lung de așteptare a apei calde de către consumator, iar o capacitate prea mică va genera pierderi de energie de la fricțiunea puternică și consumul exagerat al pompelor.

Experții norvegieni au exemplificat detalii ale modului de dimensionare corectă a componentelor diferitor tipuri de sisteme de încălzire pe biomasă, de amplasare a centralei termice, avantaje ale sistemului centralizat de încălzire și proiectarea acestuia, precum și standardele europene în domeniu.