S-a lansat concursul de participare la misiunea de afaceri „Experienţa ţărilor Uniunii Europene în producerea cazanelor pe biomasă”

UEPNUD 952 0

25 Ianuarie, 2012 – Agenţia pentru Eficienţa Energetică şi Proiectul UE-PNUD „Energie şi Biomasă în Moldova” planifică organizarea unei misiuni de afaceri în a doua jumătate a lunii martie 2013. Aceasta va avea drept scop cunoaşterea tehnologiilor de producere şi asamblare a cazanelor pe biomasă în ţări precum Polonia, Cehia, România. Activitatea vine să sporească cunoştinţele producătorilor locali de cazane pe biomasă şi să ajute la stabilirea relaţiilor de afaceri cu producătorii din ţările vizate mai sus. Aceasta este una din şirul de activităţi menite să contribuie la crearea unui sistem sigur, competitiv şi durabil de asamblare locală a cazanelor pe biomasă.

Cu suportul Proiectului UE-PNUD „Energie şi Biomasă în Moldova” şi împreuna cu partenerii cheie naţionali, precum Ministerul Economiei, Agenţia pentru Eficienţă Energetică, această activitate, planificată în cadrul componentei 2.1 a proiectului: ”Identificarea soluţiilor de piaţă eficiente pentru încălzirea cu biomasă a gospodăriilor individuale” este o oportunitate bună pentru antreprenorii locali de a acumula informaţie adiţională pentru dezvoltarea pieţei locale a cazanelor pe biomasă produse în ţările dezvoltate, precum performanţa lor tehnologică, tipul de combustibil necesar pentru buna lor funcţionare, gradul de automatizare, autonomia de lucru, etc.

În acest context, Agenţia pentru Eficienţa Energetică şi Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova invită antreprenori locali care doresc şi au capacitatea de a asambla local cazane pe biomasă, să aplice pentru participarea la misiunea de afaceri organizată în martie 2013.

Pentru a participa la concurs solicitanţii trebuie să întrunească următoarele condiţii:

 • Este reprezentantul/proprietarul unei companii legal înregistrate în Republica Moldova şi este unul din factorii de decizie în companie.
 • Poate demonstra capacitatea şi dorinţa companiei de a asambla local cazane pe biomasă pentru uz casnic. În acest sens, la dosar se va prezenta o scrisoare de suport unde vor fi indicate tipurile de cazane.
 • Este dispus să acopere minim 50% din costurile de participare necesare misiunii de afaceri
 • Dosarul de participare trebuie să includă:
  • Curriculum Vitae al persoanei care solicită participarea la misiunea de afaceri
  • O scrisoare prin care persoana este împuternicită să reprezinte compania în această activitate
  • Scurtă descriere a companiei care să denote experienţa de lucru în domeniul energetic a acesteia. Vor fi mult apreciate exemple concrete de proiecte implementate până la data participării la concurs
  • Cererea de participare (completată la computer)

Cererile pentru participarea la concurs pot fi depuse până la data de 4 februarie 2013 la sediul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, adresa: mun. Chişinău, str. Alecu Russo 1, bloc A1, Etajul 10, MD-2068.