REPUBLICA MOLDOVA VA PRODUCE ENERGIE DIN SURSE PROPRII

UEPNUD 1007 0

17 mai 2011, Chişinău – În următorii patru ani, în Republica Moldova va creşte simţitor consumul de energie din surse regenerabile. Peste 130 de grădiniţe, şcoli, centre medicale, alte instituţii publice rurale şi peste 500 de gospodării casnice vor fi încălzite cu energie produsă local, din biomasă, în special din paie de grâu şi alte deşeuri cerealiere. Acestea sunt câteva din obiectivele cheie ale  Proiectului Energie şi Biomasă, finaţat de Uniunea Europeană cu 14 mln. de Euro, lansat astăzi de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova.  

Proiectul Energie şi Biomasă reprezintă în prezent cea mai ambiţioasă iniţiativă în domeniul promovării energiei regenerabile în Republica Moldova. Proiectul va contribui la sporirea securităţii energetice, la crearea unor pieţe funcţionale a tehnologiilor şi combustibilului pe bază de biomasă, la crearea de noi locuri de muncă şi la acumularea de noi surse de venit la nivel local şi regional.

„Republica Moldova este dependentă de importurile de energie, iată de ce identificarea de noi surse energetice este o prioritate pentru Guvern. Fiind o ţară relativ agrară, cea mai accesibilă şi potrivită sursă de energie este biomasa. Guvernul şi-a asumat angajamentul de a reforma sectorul energetic prin sporirea securităţii energetice, diversificarea surselor de energie şi atragerea de investiţii în domeniu. Strategia energetică a ţării prevede ca, până în 2020, energia regenerabilă să constituie 20% din totalul energiei consumate”, a declarat Ilarion Popa, viceministru al Economiei.

Peste 95% din necesarul energetic al ţării, în mare combustibili fosili, este asigurat din importuri. Totodată, Republica Moldova are un potenţial mare de producere a energiei din surse regenerabile, care este, deocamdată, neexploatat. Recentele studii au arătat că una din cele mai sigure şi uşor accesibile surse alternative de energie sunt paiele şi alte deşeuri cerealiere. Anual, Republica Moldova produce, în medie, 700 mii tone de paie care fac posibilă generarea a circa 700 milioane KWh de energie termică pe an.

Energia regenerabilă joacă un rol cheie în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a altor forme de poluare a mediului, contribuind, totodată, la diversificarea şi sporirea securităţii energetice şi implementarea tehnologiilor verzi în industrie. Uniunea Europeană şi-a propus ca, până în 2020, 20% din totalul energiei folosite în UE să fie regenerabilă. Acest cadru european urmează să-l ajute pe fiecare să se îndrepte spre surse mai sigure de furnizare a energie”, a menţionat Dirk Schuebel, şeful Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova. “Guvernul Republicii Moldova şi-a anunţat intenţia de a diversifica sursele energetice, prevederi stipulate într-o serie de documente de politici, atingerea unor asemenea obiective fiind o adevărată provocare şi schimbare. Uniunea Europeană şi alţi donatori sunt gata să ofere asistenţă în scopul atingerii obiectivelor de politici anunţate. Unul din aceste proiecte este Energie şi Biomasă în Moldova ce îşi propune sporirea consumului de energie din surse regenerabile şi, totodată,  îmbunătăţirea confortului termic în instituţiile publice rurale, inclusiv şcoli, centre comunitare, utilizând paiele furnizate de antreprenorii agricoli”, a mai spus dl Schuebel.

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova sprijină autorităţile în acţiunile de diversificare a surselor energetice. Ca rezultat al implementării proiectului, Republica Moldova va dispune de un sistem sigur şi durabil de furnizare a energiei din surse regenerate în peste 130 de comunităţi rurale selectate, cu potenţial de replicare în toată ţara. Numeroase instituţii publice rurale şi gospodării casnice îşi vor spori confortul termic şi vor economisi bani la plata energiei consumate. Antreprenorii locali producători de cereale şi furnizorii de echipament tehnic vor beneficia de noi oportunităţi de afaceri.  

„Acest proiect va fi activ în toate regiunile Republicii Moldova şi va oferi numeroase beneficii pentru comunităţile rurale. Securitatea energetică locală şi confortul termic ale multor şcoli, grădiniţe, clinici, centre comunitare vor fi sporite. În acelaşi timp, noi locuri de muncă vor fi create în urma stabilirii unor canale de distribuţie a combustibilului din biomasă, la nivel local, astfel contribuind la asigurarea de noi surse de venit şi la reducerea sărăciei în sate. PNUD vede această iniţiativă ca pe un pas important în promovarea energiei regenerabile, ce are potenţial de replicare în toată ţara”, a conchis Kaarina Immonen, Reprezentant permanent PNUD Moldova.

Energia produsă din biomasă are mai multe beneficii. Ea reduce dependenţa de importuri, sporeşte securitatea  energetică a ţării, are costuri mai mici, stimulează dezvoltarea economiei locale şi a comunităţilor, permite dezvoltarea de noi afaceri şi  crearea de noi locuri de muncă. În plus, energia din surse regenerabile reduce emisiile de gaze cu efect de seră şi poluarea mediului ambiant.

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova este un proiect de 4 ani, implementat în 2011-2014. Bugetul total al proiectului este de 14.56 milioane Euro, acordaţi de Uniunea Europeană (14 mln  Euro) şi PNUD Moldova (560,000 Euro).

Pentru mai multe informaţii:

Alexandru Ursul, manager, Proiectul Energie si Biomasă, Tel: (+373 69)226595, alexandru.ursul@undp.org
Ina Prisăcaru-Zglavuţă, specialist în comunicare şi mass media, Proiectul Energie si Biomasă, Tel: (+373 69)141006, ina.zglavuta@undp.org
Dagmar Kaljarikova, manager de proiecte, Delegaţia Uniunii Europene în Moldova, Tel: (+373 22) 505 210, dagmar.kaljarikova@eeas.europa.eu