Proiectul Energie si Biomasă se lansează în Glodeni, Donduşeni, Râşcani şi Soroca

UEPNUD 1180 0

10 Ianuarie 2012, Glodeni – Proiectul Energie şi Biomasă s-a lansat astăzi în raionul Glodeni. Primarii, antreprenorii agricoli, directorii de instituţii publice din satele raionului au participat la evenimentul public de prezentare a Proiectului Energie şi Biomasă, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat, implementat de PNUD Moldova. Până la sfârşitul săptămânii, evenimente similare vor avea şi în raioanele Donduşeni, Râşcani şi Soroca.

Comunităţile rurale au aflat în detaliu despre condiţiile pe care trebuie să le întrunească pentru a-şi racorda şcolile, grădiniţele, centrele comunitare şi alte instituţii publice la sisteme termice pe bază de biomasă cu sprijinul Proiectului Energie şi Biomasă. „Toate comunităţile rurale sunt încurajate să valorifice şansa de a instala în instituţiile publice sisteme eficiente de încălzire pe bază de biomasă. Satele participante la competiţie vor trece câteva etape de selecţie, unde vor trebui să probeze următoarele: (1) dovada sursei sigure de aprovizionare cu baloturi de paie şi a resurselor financiare  pentru achiziţia combustibilului, (2) existenţa clădirilor publice adecvate pentru a fi racordate la sisteme de încălzire pe bază de paie, (3) existenţa depozitelor pentru stocarea baloturilor de paie, (4) angajamentul şi motivarea comunităţii de a accesa surse alternative de energie termică”, susţine Alexandru Ursul, managerul Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova. 

În 2012, Proiectul Energie şi Biomasă îşi va demara activităţile în 13 noi raioane: Donduşeni, Floreşti, Glodeni, Râşcani, Soroca, Anenii Noi, Orhei, Rezina, Şoldăneşti, Ungheni, Basarabeasca, Cimişlia şi Cahul. Amintim că în 2011, primul an de activitate al Proiectului Energie şi Biomasă, 35 de sate din 8 raioane ale Republicii Moldova (Ştefan Vodă, Leova, Cantemir, Hânceşti, Teleneşti, Sângerei, Făleşti şi UTA Gagauz Yeri) au demarat proiecte de instalare a sistemelor termice pe bază de biomasă în şcoli, grădiniţe, centre de sănătate, cu sprijinul financiar al proiectului.  Datorită noii surse de energie, 42 de clădiri vor fi încălzite cu energie din biomasă, peste 18.000 de persoane, dintre care 8542 copii,  beneficiind direct de noua sursă energetică. 

Proiectul Energie şi Biomasă va fi activ în toate raioanele Republicii Moldova şi va oferi numeroase beneficii pentru comunităţile rurale. Până în 2014, peste 130 de comunităţi rurale vor dispune de sisteme sigure şi durabile de furnizare a energiei din biomasă, cu potenţial de replicare în toată ţara.  Securitatea energetică locală şi confortul termic al multor şcoli, grădiniţe, clinici, centre comunitare vor fi sporite. În acelaşi timp, noi locuri de muncă vor fi create în urma stabilirii unor canale de distribuţie a combustibilului din biomasă, la nivel local, astfel contribuind la asigurarea de noi surse de venit şi la reducerea sărăciei în sate.

Republica Moldova este dependentă de importurile de energie, peste  95% din necesarul energetic al ţării, în mare combustibili fosili, fiind asigurat din importuri. Utilizarea surselor regenerabile de energie este una din soluţiile ce poate diminua dependenţa energetică a Moldovei. Recentele studii au arătat că una din cele mai sigure şi uşor accesibile surse alternative de energie este biomasa, în special paiele şi alte deşeuri cerealiere. Anual, pe câmpurile noastre rămân 700 de mii de tone de paie, cantitate echivalentă, sub aspect energetic, cu 250 milioane metri cubi de gaze naturale sau cu circa 25 la sută din consumul anual al ţării.

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova este un proiect de 4 ani, implementat în 2011-2014. Bugetul total al proiectului este de 14.56 milioane Euro, acordaţi de Uniunea Europeană (14 mln  Euro) şi PNUD Moldova (560,000 Euro).

Pentru mai multe informaţii:

Alexandru Ursul, manager, Proiectul Energie si Biomasă, Tel: (+373 69)226595, alexandru.ursul@undp.org
Ina Prisăcaru-Zglavuţă, specialist în comunicare şi mass media, Proiectul Energie si Biomasă, Tel: (+373 69)141006, ina.zglavuta@undp.org