Progresul Proiectului Energie şi Biomasă prezentat la Consiliul Proiectului

UEPNUD 1064 0

16 Septembrie 2011, Chişinău: Cea de-a doua şedinţă a Consiliului Proiectului Energie şi Biomasă a avut loc pe 16 septembrie la Chişinău. În cadrul şedinţei, a fost prezentat progresul activităţilor proiectului şi activităţile planificate a fi realizate până la sfârşitul anului 2011.

Astfel, în perioada 15 aprilie – 10 septembrie, Proiectul Energie şi Biomasă a organizat întrevederi publice de prezentare a proiectului în 7 raioane (Ştefan Vodă, Leova, Cantemir, Hânceşti, Teleneşti, Sângerei, Făleşti) şi în UTA Gagauz-Yeri. Autorităţile publice raionale şi locale, primarii, directorii de şcoli, grădiniţe, centre comunitare, proprietarii de terenuri agricole, agenţii economici din regiunile menţionate (în total peste 450 de persoane) au fost informaţi despre oportunităţile de valorificare a surselor locale de producere a energiei termice şi despre condiţiile pe care trebuie să le întrunească pentru a se conecta la sisteme de încălzire pe bază de biomasă. Ca rezultat, 65 de sate au expediat scrisori de intenţie prin care şi-au exprimat dorinţa de a-şi conecta instituţiile publice la sisteme de încălzire pe bază de biomasă. În rezultatul câtorva etape de selecţie, propunerile a 17 sate1 au fost acceptate spre finanţare. Astfel, în 22 de instituţii publice rurale (şcoli, grădiniţe, centru comunitar) vor fi  instalate sisteme de încălzire pe bază de biomasă, cu sprijinul financiar al Proiectului Energie şi Biomasă.

De asemenea, Proiectul Energie şi Biomasă a demarat un studiu de identificare a celor mai accesibile soluţii de încălzire cu biomasă a gospodăriilor casnice rurale şi un alt studiu privind capacităţile locale şi potenţialul de dezvoltare a pieţei de brichetare. Amintim că Proiectul Energie şi Biomasă va încuraja lansarea pe piaţă a tehnologiilor eficient energetice pe bază de biomasă, precum şi utilizarea acestora de către gospodăriile casnice. Una din acţiuni va fi subsidierea  producerii şi/sau instalării a circa 500 de cazane eficient energetice. Datorită acesteia, echipamentul termic pe bază de biomasă va deveni accesibil consumatorilor casnici şi va fi comercializat la preţuri avantajoase, fiind, totodată, stimulată dezvoltarea pieţei din domeniu. Proiectul va susţine, de asemenea, crearea întreprinderilor de brichetare ce va conduce la  diversificarea pieţei locale de combustibil pe bază de biomasă, productivitatea scontată a acestora fiind de aproximativ 1000 tone de brichete anual.

Pentru a asigura durabilitatea intervenţiilor proiectului şi după finele acestuia, se va investi şi în activităţi de  dezvoltare a cunoştinţelor şi capacităţilor beneficiarilor şi partenerilor locali ai proiectului. Până în prezent, 196 de persoane din 18 sate au trecut traininguri de instruire în mobilizarea resurselor locale. Până la sfârşitul anului, liderii comunitari din satele în care vor fi instalate sisteme de încălzire pe bază de biomasă  vor beneficia de  instruiri în administrarea eficientă a sistemelor de încălzire pe bază de biomasă, managementul şi evaluarea participativă a proiectelor la nivel comunitar. Operatorii de cazane vor fi instruiţi în tehnicile de utilizare a echipamentului pe bază de biomasă. O atenţie sporită va fi acordată şi dezvoltării capacităţilor antreprenorilor – viitorii furnizori ai combustibilului din paie. Instruirile pentru acest grup ţintă se vor axa pe evaluarea oportunităţilor şi riscurilor afacerii, asigurarea şi controlul calităţii combustibilului.

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova este un proiect de 4 ani, implementat în 2011-2014. Bugetul total al proiectului este de 14.56 milioane Euro, acordaţi de Uniunea Europeană (14 mln  Euro) şi PNUD Moldova (560,000 Euro).

Pentru mai multe informaţii:
Alexandru Ursul, manager, Proiectul Energie si Biomasă, Tel: (+373 69)226595, alexandru.ursul@undp.org
Ina Prisăcaru-Zglavuţă, specialist în comunicare şi mass media, Proiectul Energie si Biomasă, Tel: (+373 69)141006, ina.zglavuta@undp.org

1Lista celor 17 comunităţi rurale  ce îşi vor conecta instituţiile publice la sisteme de energie pe bază de biomasă în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă:  Ermoclia, Olăneşti, Palanca, Viişoara, Talmaz, Copceac, popeasca, Crocmaz, Răscăieţi (raionul Ştefan Vodă), Cazangic, Selişte, Sărata Nouă (rl Leova), Antoneşti, Ţiganca, Lărguţa (rl Cantemir), Copceac, Carbalia (UTA Gagauz Yeri)