Instruirea reprezentanţilor APL, Comitetului Proiectului în implementarea şi Managementul Proiectelor din satele:

  • Cuşmirca, Parcani, r-l Şoldăneşti
  • Echimăuţi, Sîrcova, r-l Rezina
  • Bumbăta, Buşila, r-l Ungheni

126 0