Instruirea reprezentanţilor APL, Comitetului Proiectului în implementarea şi Managementul Proiectelor din satele:

  • Crişcăuţi, Sudarca, r-l Donduşeni
  • Şolcani, Visoca, r-l Soroca

183 0