Grădiniţa din Ermoclia se încălzeşte cu Energie din Biomasă

UEPNUD 1256 0

CHIŞINĂU, 23 Ianuarie 2012 – Grădiniţa din Ermoclia, raionul Ştefan Vodă, este prima instituţie încălzită cu energie produsă din deşeuri agricole, cu sprijinul Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova. De câteva zile, cei 170 de copii vin în încăperi încălzite cu energie din biomasă.  „Avem aceeaşi temperatură ca şi atunci când ne încălzeam grădiniţa cu gaz. Singura diferenţă sunt costurile de două ori mai mici la încălzire”, spune Svetlana Şargarovschi, directoarea grădiniţei din Ermoclia.

În satul Ermoclia ideea de a se încălzi cu energie produsă local a prins din prima. Având exemplul de succes al altor comunităţi din raion ce se încălzesc cu energie din biomasă, locuitorii satului s-au antrenat în competiţia anunţată de Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat de PNUD Moldova. În urma unui proces riguros de selectare şi evaluare, proiectul propus de grădiniţa din Ermoclia a prins viaţă.

„Această grădiniţă marchează începutul utilizării pe scară largă a combustibililor din biomasă în Republica Moldova şi creează premise pentru o întreagă nouă industrie. Pe lângă reducerea consumului de surse energetice importate, vom introduce în circuitul economic deşeurile agricole, or anual pe câmpuri rămân practic neutilizate cca 700 mii tone de paie, prelucrarea cărora ar echivala cu o pătrime din importul anual de gaze naturale”, a spus Valeriu LAZĂR, ministru al Economiei, la ceremonia de inaugurare a noului sistem termic ce a avut loc pe 23 ianuarie, în satul Ermoclia. El a precizat că şi Guvernul e preocupat de sporirea eficienţei energetice şi utilizarea resurselor regenerabile, pentru anul 2012, în Fondul pentru eficienţă energetică, fiind bugetate 180 de milioane de lei.

Europa şi Moldova împărtăşesc convingerea că cetăţenii noştri au nevoie de energie furnizată sigur şi la preţuri accesibile. Iată de ce politicile UE se focusează pe crearea unei pieţe interne competitive în oferirea de servicii calitative la preţuri accesibile, în dezvoltarea surselor regenerabile de energie, în promovarea măsurilor de eficienţă energetică. Sunt convins că acest eveniment va contribui semnificativ la promovarea energiei regenerabile în Moldova şi va servi drept catalizator pentru un consum mai larg de combustibil din biomasă în Moldova”, a declarat Dirk Schuebel, şeful Delegaţiei Uniunii Europene în  Moldova.

Pentru instalarea sistemului termic pe bază de biomasă, grădiniţa a beneficiat de sprijin financiar de circa 1 milion de lei din partea Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova,  investiţie ce a acoperit cheltuielile de proiectare şi construcţie a noii centrale termice, de conexiune la reţelele de apă şi de electricitate, de construcţie a reţelelor exterioare de distribuţie a căldurii, a punctului termic ş.a. De cealaltă parte, şi comunitatea a investit 426.000 lei, bani din care a fost construit depozitul de stocare a paielor balotate şi au fost instalate geamuri şi uşi termopan, astfel fiind sporită eficienţa energetică a clădirii grădiniţei.

 „Grădiniţa din Ermoclia este una din cele 43 de instituţii publice din 8 raioane ale Republicii Moldova selectate în 2011 pentru instalarea sistemelor termice pe bază de biomasă în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă. În 2012, 12 noi raioane din Moldova au şansa să-şi încălzească şcolile, grădiniţele, centrele comunitare cu energie din biomasă. Astfel încât până în 2014, cel puţin 130 de instituţii publice rurale din toate regiunile ţării să fie încălzite cu energie produsă local”, a informat Kaarina Immonen, Reprezentant permanent PNUD Moldova. „Este cert că Republica Moldova doreşte să schimbe realitatea energetică, astfel încât energia să devină mai accesibilă pentru fiecare”, a conchis Kaarina Immonen.

Peste 95% din necesarul energetic al ţării, în mare combustibili fosili, este asigurat din importuri. Totodată, Republica Moldova are un potenţial mare de producere a energiei din surse regenerabile, în special biomasă, care este, deocamdată, neexploatat. Energia produsă din biomasă are mai multe beneficii. Ea reduce dependenţa de importuri, sporeşte securitatea  energetică a ţării, are costuri mai mici, stimulează dezvoltarea economiei locale şi a comunităţilor, permite dezvoltarea de noi afaceri şi  crearea de noi locuri de muncă. În plus, energia din surse regenerabile reduce emisiile de gaze cu efect de seră şi poluarea mediului ambiant.

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova este un proiect de 4 ani, implementat în 2011-2014. Bugetul total al proiectului este de 14.56 milioane Euro, acordaţi de Uniunea Europeană (14 mln  Euro) şi PNUD Moldova (560,000 Euro).

Pentru mai multe informaţii:

Ina Prisăcaru-Zglavuţă, specialist în comunicare şi mass media, Proiectul Energie si Biomasă, Tel: (+373 69)141006, ina.zglavuta@undp.org