Elevii din şcoli au un nou manual din care pot studia Sursele de energie regenerabilă

UEPNUD 990 0

Elevii din şcoli au un nou manual din care pot studia Sursele de energie regenerabilă. Suportul didactic este parte a iniţiativei educaţionale de promovare a energiei regenerabile lansată de Proiectul Energie şi Biomasă în parteneriat cu Agenţia pentru Eficienţă Energetică.

Manualul prezintă, într-o manieră accesibilă, informaţia despre toate sursele de energie regenerabilă şi măsurile de eficienţă energetică, precum şi datele despre potenţialul de energie regenerabilă pentru R. Moldova, soluţiile de economisire a consumului de energie aflate la îndemâna tuturor.

Manualul urmează a fi studiat de către elevii ce vor alege cursul „Surse de Energie Regenerabilă” drept disciplină opţională. El reprezintă suport didactic şi pentru disciplinele Educaţia Ecologică, Omul şi Mediul Ambiant, Educaţia pentru Dezvoltarea Comunităţii, dar şi în cadrul cercurilor ecologice şi ale tinerilor naturalişti.

Amintim că începând cu 2013, cursul „Surse de Energie Regenerabilă” a fost inclus în lista disciplinelor opționale printr-un ordin emis de Ministerul Educaţiei. Până atunci, cursul de regenerabile şi eficienţă energetică era studiat doar în comunitățile ce îşi conectau şcolile, grădiniţele la sisteme de încălzire pe biomasă în cadrul Proiectului UE-PNUD „Energie şi Biomasă”. De la lansarea Proiectului Energie şi Biomasă (2011) şi până în 2014, acest curs a fost predat în 352 şcoli din toate raioanele republicii, cuprinzând în total cca 19, 000 de copii.