Cel mai mic sat din Gagauzia îşi va încălzi instituţiile publice cu energie din biomasă

UEPNUD 1044 0

Chişinău, 19 mai: Cel mai mic sat din UTA Gagauz Yeri intră în iarnă pregătit. Instituţiile publice din Carbalia se vor încălzi iarna viitoare cu brichete1, combustibil modern din biomasă. Inaugurarea sistemelor de încălzire la centrul comunitar şi grădiniţa din Carbalia a avut loc sâmbătă, 19 mai, în cadrul Zilei Europei în UTA Gagauz Yeri.

Satul Carbalia are 555 de oameni populaţie, este amplasat departe de oraş şi are doar două clădiri ce servesc drept instituţii publice: grădiniţa şi centrul comunitar ce găzduieşte în clădire şi biroul primarului, centrul medical. „Grădiniţa se încălzea până în acest an cu gaze, iar centrul comunitar, din lipsa surselor financiare, nu se încălzea cu nimic. Datorită donatorilor am găsit cea mai avantajoasă şi sigură soluţie energetică: încălzirea cu energie produsă local”, a declarat Constantin Gaidarji, primarul de Carbalia, la evenimentul de lansare a sistemului de încălzire.

Pentru Carbalia, beneficiile trecerii la energia din biomasă sunt multiple: utilizarea energiei produse local din deşeuri agricole, asigurarea independenţei energetice a instituţiilor publice din sat, crearea de noi locuri de muncă, protecţia mediului ambiant. În plus, datorită noului sistem termic, clădirea centrului comunitar va fi valorificată pe deplin, aici fiind transferate birourile Primăriei, ale Centrului medical, Oficiului Poştal, astfel încât toate serviciile publice vor fi concentrate într-o singură clădire.

Cheltuielile de instalare a noilor sisteme termice la ambele instituţii publice, în sumă totală de 52.245 Euro, au fost acoperite de Proiectul Energie şi Biomasă, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat, implementat de PNUD Moldova. Şi comunitatea contribuie cu o investiţie de 7.852 Euro, bani investiţi în reconstrucţia sistemului de încălzire din interior, înlocuirea geamurilor şi a uşilor la centrul comunitar, astfel sporind eficienţa energetică a clădirii.

Datorită acestor două instituţii încălzite cu brichete, un antreprenor agricol situat în comunitatea vecină a creat o nouă afacere şi alte noi locuri de muncă: el a cumpărat o linie de producere a brichetelor, pe care-i va furniza  grădiniţei, centrului comunitar şi, nu în ultimul rând, le va  promova în rândul băştinaşilor. 

Republica Moldova are un potenţial semnificativ de producţie a energiei proprii. Utilizarea biomasei, de rând cu energia eoliană, solară şi cu acţiunile de sporire a eficienţei energetice reprezintă începutul unei industrii noi pentru ţara noastră, care va crea sute de locuri de muncă”, afirmă Valeriu Lazăr, Viceprim-Ministru, Ministrul Economiei.

„Europa, la fel ca şi Moldova, împărtăşeşte convingerea că cetăţenii noştri au nevoie de energie furnizată sigur şi la preţuri accesibile. Uniunea Europeană şi alţi donatori sunt gata să ofere asistenţă Republicii Moldova în scopul diversificării surselor energetice şi sporirii eficienţei energetice. La moment, Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova, finanţat de Uniunea Europeană, care-şi propune să sporească utilizarea tehnologiilor pe bază de energie din biomasă, este cea mai ambiţioasă iniţiativă de promovare a energiei regenerabile în Moldova”, a declarat  Dirk Schuebel, şeful Delegaţiei Uniunii Europene.

Gagauz-Yeri este una din primele 4 regiuni în care Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova şi-a lansat activităţile în 2011. Cu sprijinul proiectului, aici au fost instalate alternativ, pe bază de biomasă, sisteme de încălzire în 2 sate (Carbalia şi Copceac): în 2 şcoli, 1 centru comunitar, 1 grădiniţă, 1 casă de deservire, numărul total de beneficiari fiind de peste 10.000 de persoane. 

Carbalia este unul din cele 58 de sate selectate până în prezent în cadrul Proiectului  Energie şi Biomasă în care au fost instalate/sunt în proces de instalare sisteme alternative de încălzire cu biomasă. Până în 2014, cel puţin 130 de şcoli, grădiniţe, alte instituţii publice vor fi încălzite cu energie produsă local, din deşeuri agricole”, a informat Matilda Dimovska, Reprezentant Permanent Adjunct, PNUD Moldova.

Peste 95% din necesarul energetic al ţării, în mare combustibili fosili, este asigurat din importuri. Totodată, Republica Moldova are un potențial mare de producere a energiei din surse regenerabile, în special biomasă, care este, deocamdată, neexploatat. Energia produsă din biomasă are mai multe beneficii. Ea reduce dependenţa de importuri, sporeşte securitatea  energetică a ţării, are costuri mai mici, stimulează dezvoltarea economiei locale şi a comunităţilor, permite dezvoltarea de noi afaceri şi  crearea de noi locuri de muncă. În plus, energia din surse regenerabile reduce emisiile de gaze cu efect de seră şi poluarea mediului ambiant.

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova este un proiect de 4 ani, implementat în 2011-2014. Bugetul total al proiectului este de 14.56 milioane Euro, acordați de Uniunea Europeană (14 mln  Euro) şi PNUD Moldova (560,000 Euro).

Pentru mai multe informaţii:

Ina Prisăcaru-Zglavuţă, specialist în comunicare şi mass media, Proiectul Energie si Biomasă, Tel: (+373 69)141006, ina.zglavuta@undp.org

1Brichetele sunt combustibil din biomasă obţinut în urma presării deşeurilor agroindustriale. Nu conţin substanţe chimice, ard la fel de bine ca şi cărbunele sau lemnele şi sunt de două ori mai ieftine decât acestea