26 de hectare de salcie energetică vor fi plantate în R. Moldova

asociaţia Bioenergeticasalcie energetica 3741 0

Asociaţia de Bioenergie din R. Moldova lansează un apel de finanţare pentru plantarea a 26 de hectare de salcie energetică. Ea a lansat un concurs de selectare a antreprenorilor ce vor beneficia de suport în crearea plantaţiilor de salcie energetică cu suprafeţe cuprinse între 5-8 hectare per fiecare lot. Asociaţia de Bioenergie a fost creată cu suportul Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova şi reuneşte companiile producătoare de biocombustibil şi de furnizare a tehnologiilor din sectorul energiei din biomasă.

 „Ne așteptăm ca programul de finanțare să impulsioneze dezvoltarea sectorului de biocombustibili solizi în regiunea de sud unde se atestă în prezent un număr mai mic de producători de brichete şi pelete. Crearea suprafeţelor de plantaţii energetice va dezvolta noi afaceri de producere a biocombustibililor în regiune şi va spori accesul consumatorilor la biocombustibil sau tocătură lemnoasă la preţuri avantajoase”, spune Vladimir Brăgaru, preşedintele Asociaţiei de Bioenergie din R. Moldova. Cele 26 de hectare de salcie energetică ce urmează a fi plantate vor acoperi necesarul pentru  încălzirea unei suprafeţe totale de 9.000 m2 pe întreg sezonul de încălzire.

Agenţii economici eligibili pot aplica pentru un singur lot de plantaţie. Ei urmează să cofinanţeze lucrările de pregătire a terenului, precum şi să asigure lucrările de îngrijire a plantaţiei, costul total estimat al contribuţiei fiind de 1.100 USD/ha.  

Cerinţe obligatorii pentru antreprenorii ce vor să aplice la programul de finanţare:

 1. Entitate juridică înregistrată în R. Moldova
 2. Experienţă activă în sectorul producerii de biocombustibili sau agricultură
 3. Disponibilitatea de teren propriu sau luat în arendă pentru o perioadă de minim 25 ani
 4. Terenul propus urmează să întrunească următoarele criterii:
  1. să fie expus riscului de inundaţii confirmat prin documente oficiale
  2. să fie amplasat în lunca Prutului
  3. să aibă o suprafaţă de minim 5 ha şi să formeze un singur lot
 5. Capacitate demonstrată de cofinanţare

Dosarul de aplicare urmează să conţină următoarele documente:

 1. Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii
 2. Copia certificatului cadastral ce demonstrează posesia terenului sau copia contractului de arendă
 3. Copia documentului ce atestă expunerea la inundaţii terenului
 4. Declaraţia privind capacitatea de cofinanţare a terenului prin lucrări de pregătire a acestuia şi de îngrijire a plantaţiei pe parcursul a minim doi ani. Declaraţia trebuie să fie ştampilată şi semnată de conducătorul întreprinderii.

Dosarul de aplicare urmează a fi expediat prin poşta electronică asociatiabioenergetica@gmail.com până pe 16 martie 2018, ora 14.00 (ora R. Moldova). Pentru informaţii suplimentare privind condiţiile de participare vă rugăm să apelaţi la: 068770076 sau 069403204.

Dosarele depuse vor fi evaluate în două etape: 1. Evaluarea dosarului depus, 2. Vizita de verificare în teren.

Salcia energetică este cel mai răspândit soi de plantă energetică.  Mai este supranumită salcia rapid crescătoare, deoarece creşte câte 3 centimetri pe zi, în 2-3 ani, ajungând la o înălţime a lăstarilor de 6-7 metri. Din tulpinile acesteia se produce biocombustibil (brichete, pelete) ce are o putere calorică aproape egală cu cea a cărbunelui. Salcia energetică este rezistentă la varii condiţii climaterice, creşte pe terenuri mlăştinoase, pe sol nisipos şi pe terenuri cu bonitate redusă.  Este folosită cu succes în industria energiei regenerabile, dar şi în cea farmaceutică ea conţinând salicilină utilizată la producerea aspirinei.

Proiectul Energie şi Biomasă, etapa a doua, este un proiect realizat în 2015-2018, cu un buget total de 9,41 milioane Euro acordaţi de Uniunea Europeană şi este implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. El continuă prima etapă a proiectului (2011-2014) ce a avut un buget total de 14,56 milioane Euro, oferiţi de Uniunea Europeană (14 milioane Euro) şi PNUD (560 000 Euro). Partenerul naţional al Proiectului Energie şi Biomasă este Ministerul Economiei şi Infrastructurii. 

Mai multă informaţie despre Proiectul Energie şi Biomasă găsiţi pe www.biomasa.md şi pe pagina de Facebook Energie din Biomasă.

 

***

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu