A început evaluarea dosarelor înscrise în competiţia Moldova Eco-Energetică

UEPNUD 1206 0

10 octombrie 2012: A început evaluarea dosarelor înscrise în Competiţia Moldova Eco-Energetică. Peste 60 de participanţi concurează pentru 11 din cele 12 categorii ale celei mai mari competiţii de premiere în sectorul energiei regenerabile şi eficienţei energetice în Moldova. Competiţia Moldova Eco-Energetică este organizată de Agenţia pentru Eficienţă Energetică la iniţiativa şi cu sprijinul financiar al Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova.

Dosarele depuse, în funcţie de categorie, sunt analizate de către patru paneluri de evaluare. „Fiecare panel este alcătuit din 5 persoane care reprezintă instituţiile statului conexe domeniului energiei regenerabile şi eficienţei energetice, specialişti cu renume din domeniul energeticii, reprezentanţi ai mediului academic şi ai societăţii civile, jurnalişti, experţi în mass media şi comunicare”, a informat Mihai Stratan, directorul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, unul din organizatorii Competiţiei Moldova Eco-Energetică. Experţii evaluatori s-au întrunit pe 24 septembrie într-o o şedinţă comună la care au primit dosarele participanţilor şi au semnat declaraţie de imparţialitate prin care se obligă să se retragă de la jurizarea proiectelor înscrise în concurs la care au fost co-iniţiatori sau au fost implicaţi în implementarea acestora.

Precizăm că dosarele înscrise în competiţie vor fi examinate în trei etape: (1) examinarea de către panelurile de evaluare a dosarelor depuse, (2) vizita de verificare în teren şi (3) decizia Consiliului de Coordonare a Competiţiei Moldova Eco-Energetică. Fiecare dosar depus va fi evaluat în baza criteriilor de evaluare specifice pentru fiecare categorie, ce se conţin în Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Competiţiei, făcut public în iulie curent o dată cu lansarea concursului.

După determinarea a trei finalişti pentru fiecare categorie, membrii panelurilor de evaluare urmează să efectueze vizite în teren pentru a analiza la faţa locului mersul/rezultatul proiectului . Ulterior, dosarele celor trei finalişti vor fi depuse spre examinare Consiliului de Coordonare ce va desemna câştigătorii Competiţiei Moldova Eco-Energetică. Deciziile Consiliului de Coordonare sunt adoptate în baza votului majoritar al membrilor prezenţi. Membrii Consiliului de Coordonare se vor retrage de la votarea proiectelor în care aceştia au fost donatori, co-iniţiatori sau implicaţi în implementarea acestora. Consiliul de coordonare este constituit din 11 membri ce reprezintă ministerele din sector, autorităţile locale, societatea civilă, mediul academic şi donatorii.

Trofeele MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ, ediţia 2012, de rând cu alte premii valoroase vor fi acordate la sfârşitul lunii noiembrie în cadrul unui eveniment festiv. Concurenţii înscrişi în competiţie concurează pentru titlul de:

  • Cel Mai Bun Proiect în Energia Solară, Eoliană, Hidraulică şi Geotermală
  • Cel Mai Bun Proiect în Biomasă, Biogaz şi Biocarburanţi
  • Cel mai bun Proiect de Eficienţă Energetică în sectorul public şi/sau privat
  • Cea mai bună Iniţiativă de Comunicare şi Sensibilizare
  • Cea mai bună Iniţiativă Educaţională
  • Cea mai bună Iniţiativă a Tinerilor