A fost lansat concursul de acreditare a furnizorilor de echipament de peletizare şi tocare a biomasei

UEPNUD 1043 0

14 mai 2013 – Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova şi Agenţia pentru Eficienţă Energetică (în calitate de agenţie implementatoare) lansează concursul de acreditare a furnizorilor de echipament de peletizare şi tocare a biomasei. În cadrul programului vor fi eligibile doar echipamentele ce corespund următoarelor cerinţe:

 • se acceptă pentru procurare doar echipament nou şi performant din punct de vedere tehnologic, cu un consum redus de resurse energetice, conform parametrilor tehnici indicaţi mai jos;
 • nu se acceptă pentru procurare unităţi tehnice şi echipament agricol (combine, tractoare, semănători, etc.);
 • nu se acceptă pentru procurare unităţi de transport (inclusiv cele specializate);

Parametrii tehnici ai echipamentului de peletizare eligibil:

 • Umiditatea acceptabilă de funcţionare a echipamentului (%): ≥ 14 %;
 • Capacitatea de producere a instalaţiei (presei, tocătorului, uscătorului): ≥ 300 kg/h;
 • Puterea electrică a echipamentului: < 80 kW;
 • Cantitatea de energie consumată pentru producerea unui kg de pelete ≤ 0,2 kWh/kg;
 • Densitatea peletelor: ≥ 1100 kg/m3;
 • Forma matricei – conică;

Parametri tehnici ai echipamentului de tocare eligibil:

 • Capacitatea de producere a tocătorului: ≥ 10 m3/h – pentru crengi; ≥ 5 m3/h – pentru buşteni;
 • Factor motric – motor propriu sau agregat la tractor;
 • Diametrul biomasei înainte de tocare: ≤ 15 cm;
 • Dimensiunea biomasei după tocare: ≤ 1-2 cm;
 • Gradul de automatizare – colectare, tocare, stocare, descărcare;

Pentru participarea la concurs, potenţialii furnizori de echipament urmează să depună la sediul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică (adresa: MD-2068, or. Chişinău, str. Alecu Ruso 1, et.10 (recepţia)), cererea şi setul de documente necesare. Nu vor fi acceptate dosare incomplete.

Informaţii suplimentare vor fi oferite la tel: (022) 31-10-01; 49-94-44, fax: 31-10-01. Procesul de acreditare a furnizorilor în cadrul programului nu are dată limită şi se va efectua continuu până la epuizarea fondurilor disponibile în cadrul programului.