3.000 de elevi cunosc sursele de energie regenerabilă şi eficienţa energetică

UEPNUD 1380 0

22 mai 2013 – 3.000 de copii din Republica Moldova  ştiu cum să valorifice sursele regenerabile de energie  şi  cunosc secretul  economisirii consumului de energie. Elevii din clasele VII-VIII din 64 de şcoli din Republica Moldova îşi încheie săptămâna viitoare anul de studii pe durata căruia au învăţat despre energia alternativă şi eficienţa energetică.  Iniţiativa educaţională pe regenerabile şi eficienţă energetică este   desfăşurată în cadrul Proiectului UE-PNUD „Energie şi Biomasă”.

În anul de studii 2012-2013, elevii din şcolile cuprinse de iniţiativa educaţională  au fost antrenaţi în activităţi interactive dedicate energiei regenerabile şi eficienţei energetice. Copiii au participat la dezbateri în cadrul şcolii, au avut lecţii în format webinar unde au discutat on-line cu sute de colegi din alte şcoli pe teme de energie eco, au vizitat gospodării casnice, instituţii publice ce utilizează energia regenerabilă, au construit machete de panouri fotovoltaice, turbine eoliene sau centrale pe biomasă şi au jucat spectacole pe teme ecologice.

Drept suport educaţional, copiii au avut manualul „Surse de energie regenerabilă” ,  iar cadrele didactice – un Ghid al Profesorului la acest subiect, ambele elaborate în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă cu susţinerea mediului academic şi a specialiştilor din cadrul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică. Ambele produse de comunicare prezintă într-o manieră accesibilă şi ilustrativă informaţia despre toate sursele de energie regenerabilă şi eficienţa energetică”, a declarat Victoria Ignat, specialist instruiri şi dezvoltarea capacităţilor în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă.

Iniţiativa educaţională cuprinde localităţile ce îşi conectează instituţiile publice la sisteme de încălzire pe bază de biomasă în cadrul Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova.  Până în prezent, cursul de regenerabile şi eficienţa energetică a fost predat în 106 şcoli din 21 raioane. În total, iniţiativa educaţională a cuprins 4.500 de copii.

Liceul din s. Bieşti, rl Orhei, este una din şcolile parte a iniţiativei educaţionale. Peste 25 de elevi din clasele a VII-a şi a VIII-a au avut în acest an de studii  cursuri interactive dedicate surselor de energie alternativă şi eficienţei energetice.  „Deşi a fost un curs opţional, acesta a fost favoritul elevilor. Copiii au fost foarte activi, muncit în grupuri tematice, participat activ la webinarele, creat machete de producere a energiei eoliene, solare, din biomasă”, susţine Vladimir Vlas, directorul liceului din s. Bieşti.

Cei mai activi elevi, selectaţi în urma unui concurs,  vor participa în perioada 1-11 iulie, la tabăra de vară „Energel”,  locul de întâlnire a promotorilor energiei regenerabile şi eficienţei energetice. 

Iniţiativa educaţională pe regenerabile şi eficienţa energetică  este desfăşurată cu susţinerea Institutului de Formare Continuă şi a Centrului Republican pentru Copii şi Tineret ”Gutta-Club”.

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova este un proiect de 4 ani, implementat în 2011-2014. Bugetul total al proiectului este de 14.56 milioane Euro, acordaţi de Uniunea Europeană (14 mln  Euro) şi PNUD Moldova (560,000 Euro).