Despre Proiectul Energie și Biomasă

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova este un proiect de 7 ani cu un mandat dublu, ce se desfășoară în perioada 2011-2017. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Proiectul Energie şi Biomasă își propune să contribuie la dezvoltarea unui sistem mai sigur, mai competitiv şi mai durabil de producere a energiei în Republica Moldova prin susţinerea celor mai viabile şi uşor accesibile surse locale de energie regenerabilă, şi, anume, biomasa din deşeuri agricole.

În prima etapă de activitate (2011-2014), Proiectul a reușit să instaleze, din fonduri europene, sisteme moderne de încălzire pe biomasă în 144 de instituții publice, 90 de mii de persoane beneficiind de confort termic sporit și ecologic. Investițiile în sisteme de încălzire pe combustibil din biomasă solidă au fost de peste 8 mln Euro, capacitatea totală instalată a sistemelor de încălzire fiind de 30 MW. Urmare a eforturilor Proiectului au fost create 350 de noi locuri de muncă, iar cca 100 de milioane de lei rămân anual în R. Moldova, constituind plata pentru biocombustibil, şi nu sunt plătiți furnizorilor externi de resurse energetice.

Etapa a doua a Proiectului (2015-2017) îşi propune să consolideze rezultatele primei etapă, punând accent pe dezvoltarea sectorului privat și extinderea beneficiilor pentru sectorul public. Astfel, Proiectul propune:

  • instalarea a 80 de noi sisteme de încălzire pe bază de biomasă şi 20 de sisteme solare pentru furnizarea apei calde în clădiri publice, în special în regiunea transnistreană, UTA Găgăuzia, raionul Taraclia şi oraşele mici.
  • dezvoltarea în continuare a pieţei interne de combustibil din biomasă în vederea asigurării aprovizionări durabile, concurenţei sporite dintre producători, aplicării standardelor de calitate, certificării produselor şi protecţiei consumatorului final.
  • instalarea unor soluții tehnice de producere a energiei prin cogenerare, viabile pentru orașele mici.
  • lansarea a 7 noi parteneriate public-private pe întreg teritoriul ţării, care să ofere servicii durabile de furnizare a energiei termice pe bază de biomasă şi să asigure funcţionarea eficientă şi întreţinerea sistemelor de încălzire.

În prima etapă de activitate, Proiectul a avut un buget de 14.56 milioane Euro, acordați de Uniunea Europeană (14 mln  Euro) și PNUD Moldova (560,000 Euro).

Etapa a doua a Proiectului are un buget total de buget total de 9,41 milioane Euro acordaţi de Uniunea Europeană.